[Photo] Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI

Sáng 14/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 345 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 6 vạn đảng viên toàn tỉnh.
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 1Quang cảnh khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 2Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 3Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 4Ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 5Ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 6Ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 7Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 8Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu dự khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 9Đại biểu các bộ, ngành dự khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 10Quang cảnh khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 11Đại biểu dự khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 12Tiết mục nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tuyen Quang lan thu XVI hinh anh 13Tiết mục nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
 
Tin tức khác