[Photo] Khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba BCH Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 5/10/2020, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 3Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 4Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 5Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 6Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 7Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 8Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 9Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 10Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 11Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 12Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 13Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 14Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 15Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tại phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 16Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 17Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên khai mạc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 18Ủy viên Trung ương Đảng dự Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 19Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo chương trình hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 20Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 21Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên khai mạc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Khai mac Hoi nghi lan thu muoi ba BCH Trung uong Dang khoa XII hinh anh 22Đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tin tức khác