[Photo] Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với số phiếu tuyệt đối.
[Photo] Ong Vuong Dinh Hue tai dac cu Bi thu Thanh uy Ha Noi khoa XVII hinh anh 1Ông Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối. Trước đó, 497/497 đại biểu nhất trí tín nhiệm đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Ong Vuong Dinh Hue tai dac cu Bi thu Thanh uy Ha Noi khoa XVII hinh anh 2Ông Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối. Trước đó, 497/497 đại biểu nhất trí tín nhiệm đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Ong Vuong Dinh Hue tai dac cu Bi thu Thanh uy Ha Noi khoa XVII hinh anh 3Ông Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối. Trước đó, 497/497 đại biểu nhất trí tín nhiệm đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Ong Vuong Dinh Hue tai dac cu Bi thu Thanh uy Ha Noi khoa XVII hinh anh 4Ông Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối. Trước đó, 497/497 đại biểu nhất trí tín nhiệm đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII. (Nguồn: TTXVN)
[Photo] Ong Vuong Dinh Hue tai dac cu Bi thu Thanh uy Ha Noi khoa XVII hinh anh 5Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Ong Vuong Dinh Hue tai dac cu Bi thu Thanh uy Ha Noi khoa XVII hinh anh 6Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Ong Vuong Dinh Hue tai dac cu Bi thu Thanh uy Ha Noi khoa XVII hinh anh 7Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
 
Tin tức khác