[Photo] Quốc hội tiến hành quy trình bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

Sáng 5/4/2021, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 4Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 5Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội dự phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 6Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 7Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 8Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 9Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 10Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 11Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 12Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 13Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 14Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 15Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
[Photo] Quoc hoi tien hanh quy trinh bo phieu bau Chu tich nuoc hinh anh 16Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tin tức khác