[Photo] TTXVN quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 2 ngày 27 và 28/3/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
[Photo] TTXVN quan triet Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 1 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thông tấn xã Việt Nam (Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] TTXVN quan triet Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 2 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thông tấn xã Việt Nam (Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] TTXVN quan triet Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 3 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thông tấn xã Việt Nam (Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] TTXVN quan triet Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 4 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thông tấn xã Việt Nam (Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] TTXVN quan triet Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 5Các đồng chí trong Ban lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ TTXVN và đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
 
Tin tức khác

Ngày làm việc thứ năm, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 9/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ năm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.