Phú Thọ rút kinh nghiệm sau Đại hội Đảng bộ huyện điểm đầu tiên

Từ một huyện thuần nông, Cẩm Khê vươn lên trở thành điểm sáng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Phú Thọ; kinh tế phát triển cả quy mô và chất lượng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,02%/năm.
Phu Tho rut kinh nghiem sau Dai hoi Dang bo huyen diem dau tien hinh anh 1Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, ngày 24/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chọn chỉ đạo Đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có 218 đại biểu đại diện cho hơn 8.500 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện.

[Phú Thọ chuẩn bị tốt nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh]

Nhiệm kỳ 2015-2020, Cẩm Khê đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước vào điều kiện thực tế tại địa phương.

Từ một huyện thuần nông, Cẩm Khê vươn lên trở thành điểm sáng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Phú Thọ. Toàn bộ 23 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra đều hoàn thành, trong đó có 21 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,02%/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 15,2%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,49%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 31,2 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, Cẩm Khê cũng đạt được những kết quả tích cực về văn hóa-xã hội, thể dục, thể thao và y tế.

Huyện không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh.

Đặt mục tiêu đưa huyện Cẩm Khê phát triển nhanh, bền vững, Đại hội đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó tập trung thực hiện khâu đột phá là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững; thu hút đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu này, huyện Cẩm Khê sẽ tập trung chỉ đạo phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Huyện tăng cường các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai các dự án lớn; xây dựng các tiêu chí về kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường. Trong đó, huyện chú trọng đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu gắn với phát triển sản xuất, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập...

Với những giải pháp đề ra, Cẩm Khê phấn đấu đưa tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 21.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách năm 2025 đạt 970 tỷ đồng; 85% đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa; số hộ nghèo đa chiều duy trì mức giảm bình quân 1,5%/năm.

Đặc biệt, đến năm 2025, huyện sẽ có 16 xã, 16 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và cơ bản đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân huyện Cẩm Khê đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu nhấn mạnh nhiệm kỳ tới, Cẩm Khê vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Huyện cần tập trung phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có, nghiên cứu hình thành thêm các khu, cụm công nghiệp mới để khai thác tối đa lợi thế về giao thông.

Huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Khu Công nghiệp Cẩm Khê và Cụm Công nghiệp thị trấn Sông Thao.

Huyện cần tập trung phát huy lợi thế, tiềm năng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo hướng giá trị tăng cao và phát triển bền vững; lồng ghép, huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, Cẩm Khê đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ nhất đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm của Đảng bộ huyện Cẩm Khê cho các Đảng bộ tổ chức đại hội sau.

Theo đánh giá, Đại hội điểm của Đảng bộ huyện Cẩm Khê làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị tài liệu, trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự.

Các nội dung, công việc của Đại hội cơ bản được thực hiện đảm bảo đúng theo chương trình đề ra. Việc điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội được chuẩn bị kỹ càng, có sự phân công thực hiện cụ thể, rõ ràng.

Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử và đạt kết quả cao. Tuy nhiên, quá trình diễn ra Đại hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong công tác điều hành phần bầu cử, phân công tham luận, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất Đại hội./.

Tin tức khác