Quảng Nam khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: Quảng Nam cần tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng; sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất...
Bà Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Ngày 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII chính thức khai mạc, với sự tham dự của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 347 đại biểu chính thức đại diện cho 69.111 đảng viên trong toàn tỉnh.

Đại hội lần này có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.”

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đạt nhiều thành tựu nổi bật

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư đạt kết quả nhất định. Nhiều công trình giao thông quan trọng được xây dựng, kết nối thông suốt.

Môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư đạt khá. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Nam từ năm 2016 đến nay nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có điểm số cao nhất cả nước.

Việc đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đầu tư công được thực hiện có hiệu quả, theo hướng chất lượng và bền vững. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt bình quân 9,53%/năm, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước, đưa quy mô nền kinh tế lên gần 109.000 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Nông nghiệp phát triển ổn định, bước đầu đã xuất hiện các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết quả. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp tục được tập trung đầu tư phát triển hạ tầng và thu hút nhiều dự án, đóng góp bình quân 65% tổng thu ngân sách tỉnh, nổi bật là Khu liên hợp cơ khí ôtô Chu Lai-Trường Hải. Kinh tế biển phát triển khá mạnh với nhiều dự án được đầu tư; gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

[Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách tại Quảng Nam và Đà Nẵng]

Mạng lưới đô thị của tỉnh tiếp tục phát triển, đảm bảo liên kết giữa đô thị và nông thôn, hình thành chuỗi đô thị ven biển, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 21 đô thị, hầu hết được tập trung nguồn lực đầu tư khá đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu dân cư, các trung tâm hành chính, thương mại, văn hóa, thể dục thể thao.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng được tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thường xuyên, trong đó công tác cán bộ có nhiều đổi mới. Việc quy hoạch cán bộ có tính chủ động cao hơn, mang tính kế thừa và phát triển, theo đúng phương châm “động và mở,” thường xuyên rà soát, bổ sung, làm cơ sở để các cấp ủy lựa chọn bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người từ 110-113 triệu đồng; trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm...; phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Theo đó, Quảng Nam đã đề ra các nhóm chỉ tiêu chủ yếu cho giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5-8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110-113 triệu đồng.

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37%; trong đó phấn đấu xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025, từng bước xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Quảng Nam cũng phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87%; thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 từ 68-70 triệu đồng; năm 2025 trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ…

Hiện thực hóa mục tiêu trên, Quảng Nam đã đề ra 14 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng…

Tỉnh đẩy mạnh ba nhiệm vụ đột phá chiến lược: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Quảng Nam tập trung phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển; tiếp tục xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, lấy cơ chế mở làm tư tưởng đột phá xuyên suốt và được xem xét điều chỉnh thích ứng với thị trường toàn cầu, đưa Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành đầu tàu thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và động lực kết nối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Quang Nam khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh lan thu XXII hinh anh 1Bà Trương Thị Mai chụp ảnh cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Quảng Nam phấn đấu xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành trung tâm tài chính và dịch vụ logistics của vùng; thúc đẩy phát triển khu phức hợp ôtô Chu Lai-Trường Hải tại Khu công nghiệp Tam Hiệp, Tam Anh có quy mô ngang tầm khu vực; tiến đến hình thành Trung tâm cơ khí đa dụng và ô tô quốc gia, làm động lực lan tỏa cho cả Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tỉnh Quảng Nam cũng tiếp tục phát triển mạnh mẽ lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nhất là chuỗi liên kết du lịch đáp ứng bộ tiêu chuẩn du lịch quốc tế, đi đôi với bảo tồn, phát triển di tích, di sản, nhất là di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm-Hội An…

Quảng Nam chú trọng phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, nhân cách tốt đẹp của con người Quảng Nam; khơi dậy khát vọng vươn lên, cống hiến cho cộng đồng, đất nước; ban hành các chủ trương, đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, con người Quảng Nam trong tình hình mới...

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp, tỉnh phấn đấu tạo sự chuyển biến hơn nữa để giữ vững ổn định xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ luật, kỷ cương, liêm chính.

Quảng Nam chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát huy tối đa lợi thế biển, tạo bước phát triển mới về công nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Nam đã tập trung triển khai, tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở, tích cực chuẩn bị nội dung, nhân sự, các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép,” lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quảng Nam là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, có truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, anh dũng, là quê hương nhiều chiến sỹ cộng sản ưu tú. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quảng Nam đã không ngại khó khăn, gian khổ, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang Nam khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh lan thu XXII hinh anh 2Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: Quảng Nam cần tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng; sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tỉnh cần có giải pháp nâng cao tính bền vững đối với các kết quả kinh tế-xã hội đã đạt được, hướng mạnh hơn đến những yếu tố cốt lõi, tạo động lực cho chất lượng tăng trưởng; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cải thiện môi trường đầu tư và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Đồng thời, Quảng Nam cần có giải pháp phát huy tối đa các lợi thế của địa phương, tạo bước phát triển mới về công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp cơ khí-ôtô, ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghiệp sạch, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm, đi liền với kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, tỉnh bảo đảm phát triển hài hòa các lĩnh vực, các vùng, chủ động nghiên cứu mô hình đổi mới tăng trưởng của tỉnh trong tương quan với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để phát huy tối đa lợi thế liên kết vùng.

Quảng Nam tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, gắn với thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh; phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở địa bàn nông thôn miền núi; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về biển, phát triển kinh tế biển làm giàu từ biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đẩy mạnh phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai đến dự lễ khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sỹ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam./.

Tin tức khác