Quảng Ninh có nhiều cách làm đột phá về xây dựng Đảng, chính quyền

Quảng Ninh có nhiều đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Quang Ninh co nhieu cach lam dot pha ve xay dung Dang, chinh quyen hinh anh 1Quảng Ninh nỗ lực để trở thành trung tâm năng động phía bắc của cả nước. (Nguồn: nhandan.com.vn)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1-2/2 tới đây.

Trước thềm Đại hội, chia sẻ với Thông tấn xã Việt Nam về những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, ông Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, cho biết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là điều kiện tiên quyết để triển khai thành công toàn diện nhiệm vụ.

Quảng Ninh luôn nỗ lực tìm tòi và có nhiều đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

[Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở]

Theo ông Vũ Quyết Tiến, Quảng Ninh quyết liệt, mạnh dạn thí điểm nhiều mô hình mới như thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và tại các huyện; hợp nhất 100% cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra và cơ quan Tổ chức-Nội vụ cấp huyện.

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên thành lập Đảng bộ Cục Thuế tỉnh trực thuộc Đảng bộ tỉnh gắn với sắp xếp lại tổ chức ngành thuế; thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh; thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trực thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp...

Tỉnh tiếp tục sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn theo hướng giảm đầu mối, khắc phục chồng chéo về chức năng nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh giảm bảy cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 180 phòng, 3 chi cục, 44 phòng thuộc chi cục và tương đương.

Tỉnh đẩy mạnh việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp: giải thể, nâng dần tự chủ, chuyển đổi mô hình, thực hiện cơ chế đặt hàng, mua hàng.

Quảng Ninh cũng là địa phương duy nhất trong cả nước đề xuất và triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện khuyến kích, đó là sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, tạo bước ngoặt phát triển cho các địa phương.

Song song với sắp xếp tổ chức bộ máy, Quảng Ninh quyết liệt tinh giản 10% tổng số biên chế, gắn với từng bước cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Quảng Ninh đi đầu cả nước thực hiện khoán biên chế cấp xã, khoán quỹ hỗ trợ ở thôn, bản, khu phố, giảm mạnh số lượng người hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách.

Tỉnh thực hiện tuyển dụng viên chức bằng hình thức hợp đồng có thời hạn; dành chỉ tiêu tuyển dụng một số nhân lực chất lượng cao. Quy trình công tác cán bộ được đặc biệt chú trọng đổi mới đồng bộ để tăng cường tính khách quan, minh bạch.

Từ năm 2013, tỉnh Quảng Ninh đã tiên phong thực hiện việc thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý.

Thời gian qua, tỉnh tăng cường kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu; thực hiện Bí thư cấp ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở ba địa phương cấp huyện và 119/177 địa phương cấp xã; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tại 24/177 xã.

Những nơi Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã bố trí một Phó Bí thư đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Bí thư đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc để tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực.

Quảng Ninh đã thực hiện 100% Bí thư cấp huyện, 85% Bí thư cấp xã không là người địa phương; 100% Bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến, tỉnh đã mở rộng dân chủ bầu cử trong Đảng.

Cụ thể, tỉnh đã thực hiện bầu Bí thư cấp ủy trực tiếp tại tất cả đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở (trừ Đảng bộ Quân sự) và đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao trên 90%; vận dụng sáng tạo nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân theo mô hình “Dân tin - Đảng cử.”

Quảng Ninh đã tổ chức để nhân dân lựa chọn đảng viên tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ở cộng đồng dân cư, bầu làm trưởng thôn, bản, khu phố. Sau đó, Chi bộ tiến hành đại hội bầu người vừa trúng cử làm trưởng thôn, bản, khu phố làm Bí thư chi bộ. Việc bầu trưởng thôn, bản, khu phố và Đại hội Chi bộ tập trung trong cùng một thời điểm đã tạo không khí phấn khởi thực sự là ngày hội của nhân dân.

Ông Vũ Quyết Tiến nhận xét nhờ quyết tâm chính trị lớn, có nhiều cách làm hay và bước đi phù hợp nên đến nay công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong tỉnh đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng.

Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hợp lý hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Trong điều kiện biên chế được tinh giản nhưng vẫn đạt kiết quả tích cực, toàn diện về kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng.

Cụ thể, kinh tế của Quảng Ninh liên tục tăng trưởng cao và ổn định, nhiệm kỳ qua tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,7% ở mức cao so với bình quân chung của cả nước.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Đặc biệt năm 2020, trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19 song Quảng Ninh vẫn giữ vững địa bàn “an toàn, ổn định, phát triển.”

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh nhấn mạnh thời gian tới, Quảng Ninh xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên và thống nhất cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ thực sự “của dân, do dân, vì dân,” hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, Quảng Ninh sẽ mở rộng tầm nhìn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trình độ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tỉnh tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy khoa học, tinh gọn, hợp lý, hiệu quả và đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là một trong những nhân tố cơ bản quyết định thành công của Quảng Ninh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh, cho rằng đổi mới toàn diện đồng bộ công tác cán bộ là khâu đột phá, then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu.

Đồng thời, tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ quản lý và người đứng đầu các cấp “thực đức, thực tài,” có tính chuyên nghiệp, có khả năng làm việc trong những môi trường quốc tế, tận tụy phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực, trình độ đạo đức công vụ, trách nhiệm giải trình.

Cùng với đó, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động./.

Tin tức khác