Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc...
Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN)

Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc, sau ba ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và sáng tạo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí; Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 16 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV đã họp phiên thứ nhất và bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai đồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Sĩ Quân, Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

[Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên]

Đại hội tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương hướng, mục tiêu là: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết của dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại.

Cùng với đó, tỉnh khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh; quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Quyet tam dua Dien Bien thanh tinh phat trien nhanh va ben vung hinh anh 1Đại biểu biểu quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 là: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,0%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp chiếm 16,42%, công nghiệp-xây dựng 21,35%, dịch vụ 59,92%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.000 tỷ đồng; giảm hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 30,67% năm 2020 xuống còn dưới 16% năm 2025; mỗi năm đào tạo nghề cho từ 8.000-8.300 lao động, tạo việc làm mới cho 8.700 lao động/năm.

Điện Biên đặt ra mục tiêu có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 45% số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tổng thu từ du lịch đạt 2.400 tỷ đồng; hàng năm có trên 85% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bình quân mỗi năm kết nạp 2.500 đảng viên, 100% thôn bản có đảng viên và thành lập được chi bộ độc lập...

Đại hội đã thống nhất 3 khâu đột phá: huy động nguồn lực đầu tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, trọng tâm là đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên, các công trình, dự án giao thông trọng điểm; xây dựng ban hành đồng bộ cơ chế chính sách Trung ương phân cấp cho địa phương phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khai thác sử dụng hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững; tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV đã khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, đồng lòng, sáng tạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV đã đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung văn kiện, báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cũng như nhân sự của Đại hội, nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn; các chương trình, đề án trọng tâm; những nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đó là điều kiện tiên quyết tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai Nghị quyết, góp phần tạo động lực to lớn để Điện Biên tiếp tục vươn lên phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới./.

Tin tức khác