Sa Pa phấn đấu thành khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế

Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa diễn ra trong hai ngày 28 và 29/6 với 235 đại biểu, đại diện cho 3.505 đảng viên của 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã.
Sa Pa phan dau thanh khu du lich trong diem quoc gia mang tam quoc te hinh anh 1Khu du lịch nhà thờ đá Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 29/6, Đảng bộ thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đến dự.

Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa diễn ra trong hai ngày 28 và 29/6 với 235 đại biểu, đại diện cho 3.505 đảng viên của 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã.

Ghi nhận, biểu dương những thành quả, nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân thị xã Sa Pa trong thời gian qua, tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đã trao tặng Đảng bộ thị xã Sa Pa bức ảnh "Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn."

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã biểu dương những thành tích quan trọng mà Đảng bộ thị xã Sa Pa đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ những tồn tại của cấp ủy và đảng bộ thị xã cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, yêu cầu đảng bộ nghiêm túc kiểm điểm để rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục.

[Lào Cai: Công bố Nghị quyết về việc thành lập thị xã Sa Pa]

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng định hướng những nội dung quan trọng vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính chiến lược lâu dài; yêu cầu Đảng bộ thị xã phải tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm xây dựng Sa Pa phát triển toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh, Sa Pa phát triển nông nghiệp nông thôn cần bám sát các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Sa Pa là thị xã vùng cao, đại bộ phận nhân dân sống ở khu vực nông thôn, vì vậy cần coi trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển du lịch nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thị xã và nâng cao đời sống cho nhân dân các dân tộc toàn thị xã.

Đảng bộ thị xã cần chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc hữu địa phương gắn với phát triển du lịch.

Ngoài ra, Sa Pa cần chú trọng bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ cảnh quan đô thị đặc biệt môi trường du lịch. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thị xã cần tập trung phát triển những ngành nghề lợi thế nhằm đem lại việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân...

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Sa Pa đặt mục tiêu phấn đấu trở thành địa phương phát triển toàn diện, là khu du lịch trọng điểm Quốc gia mang tầm quốc tế, trung tâm sản xuất dược liệu và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Lào Cai.

Đảng bộ thị xã Sa Pa đặt ra các mục tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 14,5%/năm; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2025 đạt 145 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 85 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước vào năm 2025 đạt 1.500 tỷ đồng.

Thị xã phấn đấu giá trị sản phẩm/1 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 160 triệu đồng; tổng lượng khách du lịch đến Sa Pa đạt 5,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là 1 triệu lượt; doanh thu du lịch 27.000 tỷ đồng...

Nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, Đảng bộ thị xã Sa Pa xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 lĩnh vực đột phá để tập trung lãnh đạo.

Ba nhiệm vụ trọng tâm là phát triển du lịch thành ngành kinh tế trọng tâm, xây dựng Sa Pa thành khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế; tăng cường đất đai, quản lý xây dựng và trật tự đô thị; hoàn thiện bộ máy chính quyền đô thị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Ba lĩnh vực đột phá được Đảng bộ thị xã Sa Pa xác định là: du lịch, sắp xếp dân cư nông thôn và phát triển đô thị hạ tầng.

Sau 2 ngày làm việc tích cực với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Trách nhiệm - Phát triển,” Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sa Pa khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành.

Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa mới. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 13 thành viên; bầu Bí thư, hai Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

Đồng chí Phan Đăng Toàn tái đắc cử chức danh Bí thư Thị xã Sa Pa khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Đại hội cũng đã bầu 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sa Pa khóa XXII, nhiệm kỳ qua đã có 56/62 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Đây là những cơ sở, điều kiện cơ bản để huyện Sa Pa được công nhận là thị xã Sa Pa và là tiền đề quan trọng để Sa Pa phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.../.

Tin tức khác