Tân Bí thư Hải Dương: Hướng tới mục tiêu là thành phố trực thuộc TW

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định, tỉnh Hải Dương xác định luôn đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hay đời sống sinh hoạt thường nhật.
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020/2025 chủ trì cuộc họp báo. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa thành công tốt đẹp; đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII.

Phóng viên TTXVN đã có trao đổi nhanh với tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

- Thưa đồng chí, cán bộ luôn là khâu then chốt của phát triển, xin ông cho biết Đại hội đã đề ra các tiêu chí như thế nào để lựa chọn được những cán bộ có tâm, có tầm đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Hải Dương có bước bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới?

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng: Trước hết, tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đã thảo luận dân chủ, khách quan, thẳng thắn về các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình. Trong đó, Đại hội đã khẳng định một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất trong nhiệm kỳ vừa qua là: “cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi đây là khâu đột phá quan trọng nhất trong công tác xây dựng đảng; tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.”

Trên cơ sở đó, Đại hội đã thảo luận, phân tích và thống nhất phương án nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII phải đảm bảo các tiêu chí và cơ cấu như sau: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao giữa ý chí và hành động. 

Về cá nhân, mỗi đồng chí được giới thiệu ứng cử phải là người: Tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị; tiêu biểu về trí tuệ, năng lực lãnh đạo và khả năng hành động thực tiễn, năng động, sáng tạo, có tư duy đổi mới; quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiêu biểu về uy tín, là trung tâm đoàn kết, quy tụ sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ và nhân dân. Đồng thời còn đòi hỏi phải có lòng tự trọng, ý chí vươn lên mạnh mẽ và khát vọng lớn, vì một Hải Dương ngày càng phát triển.

Về cơ cấu, phương án nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các địa phương và lĩnh vực quan trọng; tuy nhiên, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với nhân sự được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến. Đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định của Trung ương. Đồng thời gắn công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

[Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương]

Với tư tưởng và tinh thần ấy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII; đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu theo phương án nhân sự được duyệt để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Bước vào giai đoạn mới, Hải Dương đã quyết tâm cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, hiện đại... Vậy Hải Dương đã có những chuẩn bị gì cho quyết tâm này, thưa đồng chí?

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng: Phương hướng mục tiêu tổng quát của tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo đã được Đại hội thống nhất quyết nghị, trong đó Đại hội xác định cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống. Đây là vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho Hải Dương quyết tâm thực hiện trong thời gian tới.

Đại hội đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện mục tiêu trên và thống nhất thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII với 5 chương trình hành động cụ thể để giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện. Trong đó, có “Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học-công nghệ, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2030” và “Chương trình xây dựng và phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035.”

Về việc cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, Hải Dương xác định tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực, nhất là tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn và bảo vệ tốt môi trường. Trong đó, tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp có công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng; hạn chế, hoặc không thu hút các dự án đầu tư gia công, thâm dụng lao động, chiếm nhiều diện tích, sử dụng nhiều năng lượng, có giá trị gia tăng thấp, có nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Để thực hiện các nội dung trên, Hải Dương đã chủ động rà soát, quy hoạch hệ thống các khu-cụm công nghiệp, thu hút nhà đầu tư hạ tầng, phấn đấu có thêm từ 3-5 khu công nghiệp, 10-15 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 2.000ha.

Thực hiện kiểm soát chất lượng không khí khu vực đô thị và khu vực có nhiều nhà máy, xí nghiệp; chỉ đạo xây dựng và lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường, hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải công nghiệp, dân dụng. Nâng cao tỷ lệ che phủ cây xanh, thảm thực vật tại đô thị. Quản lý chặt chẽ và từng bước khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, khoáng sản... xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, thiên nhiên, môi trường. Khuyến khích các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động sinh hoạt đời sống thường nhật của nhân dân gắn với bảo vệ môi trường, hướng về môi trường.

Về phát triển đô thị thông minh, hiện đại, trong quá trình đẩy mạnh phát triển và nâng cấp đô thị nhằm hướng tới mục tiêu là thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Tan Bi thu Hai Duong: Huong toi muc tieu la thanh pho truc thuoc TW hinh anh 1Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Tỉnh Hải Dương xác định phát triển các khu đô thị lớn theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, với hạ tầng đồng bộ, bền vững có nhiều công trình kiến trúc điểm nhấn, nhiều không gian công cộng và công viên, cây xanh... có sức thu hút người dân trong và ngoài tỉnh đến sinh sống và làm việc; bên cạnh đó là cải tạo, chỉnh trang và khớp nối các khu cũ với các khu mới đảm bảo hài hòa, đồng bộ; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa nông thôn; cải thiện môi trường sống và nâng cao điều kiện, chất lượng sống của nhân dân.

- Tỉnh Hải Dương đã lựa chọn một số khâu đột phá để phát triển kinh tế mạnh mẽ trong thời gian tới, vậy tỉnh đã có những giải pháp gì để thực hiện các khâu đột phá này?

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng: Để phát triển mạnh mẽ kinh tế trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã xác định tập trung vào bốn trụ cột: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Để những trụ cột này trở thành khâu đột phá cho phát triển kinh tế, tỉnh Hải Dương sẽ chỉ đạo lập và triển khai quy hoạch tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp cận nhanh với chuyển đổi số để phát triển kinh tế số. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh, tạo bước đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; bố trí vốn đầu tư công theo thứ tự ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; trong đó tập trung cho các dự án trọng điểm và các công trình giao thông liên tỉnh, liên vùng; đầu tư nâng cấp, hoàn thiện một số công trình hạ tầng tạo điều kiện trực tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng. Phát triển nông nghiệp ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ; hình thành các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung chất lượng cao, xây dựng các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Phát triển một số ngành dịch vụ chất lượng cao, trong đó tập trung phát triển dịch vụ du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, trải nghiệm, văn hóa, thể thao, giải trí...

Trước mắt, trong những năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Hải Dương sẽ chủ động thích ứng với trạng thái “bình thường mới” và tập trung khắc phục ảnh hưởng do tác động của đại dịch COVID-19 nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa kiểm soát và phòng, chống tốt dịch, đồng thời sớm hồi phục và lấy lại đà phát triển kinh tế.

- Hải Dương cam kết như thế nào trong thời gian tới để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống cho người dân, thưa đồng chí

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng: Tỉnh Hải Dương xác định luôn đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hay đời sống sinh hoạt thường nhật. Chúng tôi không chỉ lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá năng lực của cán bộ, đánh giá kết quả hoạt động của địa phương, đơn vị-mà còn lấy đó làm mục tiêu cho mọi hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành trên địa bàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và các địa phương và từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại; phải lắng nghe, tiếp thu và giải quyết thấu đáo, kịp thời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, của nhân dân; thường xuyên quan tâm, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp và nhân dân; quyết liệt đổi mới tư duy quản lý, điều hành từ mô hình chính quyền quản lý hành chính sang mô hình chính quyền phục vụ, kiến tạo.

Tỉnh xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp, nhân dân. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cam kết sát cánh, đồng hành, chia sẻ cùng mọi người dân và doanh nghiệp vì sự phát triển chung của tỉnh. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tạo thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ và nhiệt tâm xây dựng quê hương Hải Dương ngày một giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

- Trân trọng cám ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Tin tức khác