Tây Ninh tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở, trực tiếp bầu bí thư

Để đạt được mục tiêu trở thành đô thị loại III, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, nâng cao năng lực thực hiện quy hoạch cũng như huy động nguồn lực đầu tư.
Tay Ninh to chuc Dai hoi diem cap tren co so, truc tiep bau bi thu hinh anh 1Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 16/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Tây Ninh chọn tổ chức Đại hội điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư cấp ủy. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 36/39 Ủy viên (còn khuyết 3 đồng chí chờ bổ sung sau Đại hội).

Ông Nguyễn Nam Hưng được tái đắc cử chức vụ Bí thư thị xã Hòa Thành nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã đánh giá được những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hòa Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thị xã xác định kinh tế phát triển khá toàn diện, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã tăng bình quân 6,59%, vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngành thương mại-dịch vụ của thị xã tăng trưởng khá qua từng năm, với mức tăng bình quân 8,5%.

Công nghiệp-xây dựng duy trì tăng trưởng ổn định đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế với mức tăng bình quân 6,29%. Lĩnh vực nông nghiệp mặc dù chiếm tỷ trọng 9% trong tổng giá trị sản xuất với mức tăng bình quân hằng năm 0,27%.

Thu ngân sách nhà nước đạt được nhiều kết quả tích cực, hằng năm đều đạt và vượt dự toán, đáp ứng nhiệm vụ chi ngân sách địa phương. Với tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 1.351,6 tỷ đồng, tăng bình quân 12,2%/năm.

[Thành phố Tây Ninh phấn đấu xây dựng đạt chuẩn đô thị loại II]

Tuy nhiên, tại Đại hội cũng đã làm rõ một số hạn chế, khó khăn, thách thức như sức hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, chưa phát huy hết nội lực của nền kinh tế dẫn đến tốc độ phát triển chưa như mong muốn; hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị vẫn còn hạn chế và cần có sự tập trung đầu tư mạnh mẽ hơn nữa; tốc độ đô thị hóa cao tạo áp lực không nhỏ đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường có mặt còn hạn chế.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính vẫn còn tồn tại những vấn đề cần phải quyết liệt, hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận những thành quả mà đảng bộ thị xã Hòa Thành đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đại hội phải tập trung đánh giá chính xác tình hình và các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để lãnh đạo thực hiện đưa ra Nghị quyết tại Đại hội.

Để đạt được mục tiêu trở thành đô thị loại III, thị xã cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nâng cao năng lực thực hiện quy hoạch cũng như huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; tăng cường đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, với đặc thù là vùng trung tâm tôn giáo Cao Đài Tây Ninh, nhiều năm qua, thị xã Hòa Thành đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.

Thời gian tới, thị xã Hòa Thành cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và truyền thống từ nhiều nhiệm kỳ qua để giữ vững sự nhất trí cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tin tưởng Đại hội này sẽ lan tỏa ý chí, niềm tin, tạo động lực để toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hòa Thành tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, tăng cường đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đề ra.

Dự kiến ngày 17/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục kiện toàn và thông qua các Nghị quyết tại Đại hội và ra mắt Ban thường vụ Thị ủy, cũng như bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

Tin tức khác