Thái Bình rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ sở

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình lưu ý cấp ủy các địa phương, đơn vị tham khảo kết quả của Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà, rút kinh nghiệm các thiếu sót và đăng ký ngày tổ chức đại hội.
Thai Binh rut kinh nghiem cong tac to chuc Dai hoi Dang bo cac co so hinh anh 1Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà, Thái Bình. (Nguồn: thaibinh.gov.vn)

Ngày 19/5, Đảng bộ huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là Đại hội được Tỉnh ủy Thái Bình chọn tổ chức đại hội điểm, để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới gồm 41 đồng chí. Tại kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy với 13 đồng chí và bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với 6 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy tiếp tục trúng cử chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Thai Binh rut kinh nghiem cong tac to chuc Dai hoi Dang bo cac co so hinh anh 2Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2020-2025 tại đại hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Báo cáo tại đại hội cho thấy, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để phát triển bền vững trong những năm tới. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà đã quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện tiếp tục giữ vững khối đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát triển toàn diện kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Huyện tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 2 thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại 4; xây dựng xã Thái Phương đạt tiêu chí đô thị loại 5.

Cụ thể, huyện Hưng Hà phấn đấu hoàn thành 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,66%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng trở lên/người/năm; 10% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; 30% trở lên số xã đạt tiêu chí nông thôn mới năng cao...

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận, có ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã ghi nhận nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà đã phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy lợi thế của một huyện đồng bằng có nhiều tiềm năng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên mọi lĩnh vực...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Hưng Hà cần là địa phương đi trước, tiếp tục là ngọn cờ đầu của phong trào thi đua trong tỉnh. Đồng thời quán triệt, mục tiêu trọng tâm cao nhất, xuyên suốt là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.

Thai Binh rut kinh nghiem cong tac to chuc Dai hoi Dang bo cac co so hinh anh 3Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Song song với phát triển kinh tế, huyện cần chú trọng gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống quý giá, phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

[Nhiều kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm đảng bộ cấp xã ở Long An]

Ngay sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI kết thúc, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Đại hội này.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đánh giá công tác xây dựng văn kiện đại hội, chuẩn bị các văn bản phục vụ đại hội được Đảng bộ huyện chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng về nội dung, trang trọng về hình thức.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội thực hiện đầy đủ 5 bước theo đúng quy định. Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp với tình hình thực tiễn.

Quá trình thực hiện quy trình nhân sự tại Đại hội đã phát huy dân chủ, bảo đảm khách quan và tạo được sự nhất trí cao. Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trình Đại hội bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tỷ lệ và bảo đảm tỷ lệ số dư theo quy định. Công tác điều hành trong đại hội thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, cơ bản không có sai sót.

Tuy vậy, công tác tổ chức Đại hội cũng còn một số hạn chế, thiếu sót, như dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội còn hơi dài; dự thảo Chương trình hành động, Nghị quyết đại hội chưa có nhiều ý kiến thảo luận tham gia tại Đại hội; các bài tham luận chủ yếu làm rõ các nội dung trong báo cáo chính trị, chưa nêu rõ khuyết điểm trong quá trình thực hiện...

Qua Đại hội này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình lưu ý cấp ủy các địa phương, đơn vị chưa tổ chức đại hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị tốt các nội dung đại hội; chỉ đạo các tiểu ban rà soát, kiểm tra, đôn đốc, hoàn tất các nhiệm vụ được phân công; đánh giá tổng thể và đăng ký ngày tổ chức đại hội, tham khảo kết quả của Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà, đồng thời rút kinh nghiệm các thiếu sót nêu trên.

Các tiểu ban giúp việc đại hội cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phản ánh báo cáo cấp ủy xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tập trung cao phòng chống dịch COVID-19 và giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm...

Về xây dựng văn kiện, báo cáo chính trị xây dựng sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các ngành của tỉnh tham gia, cần tiếp tục hoàn thiện cô đọng, súc tích, đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động, Đại hội các địa phương, đơn vị phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận.

Đối với công tác nhân sự đại hội, các địa phương, đơn vị đã báo cáo Đề án nhân sự cấp ủy với tỉnh cần tổ chức các bước quy trình nhân sự tái cử, nhân sự cấp ủy lần đầu, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu nhân sự chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, hoàn thiện hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt các nội dung đại hội. Công tác nhân sự tại đại hội thực hiện theo đúng tinh thần Đề án đã được phê duyệt bảo đảm số lượng, cơ cấu và tiến hành bầu cử theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.

Sau đại hội, hoàn thiện các văn bản đại hội, hồ sơ nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Đối với công tác điều hành tại đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội nên từ 5 đến 7 đồng chí, có kinh nghiệm điều hành. Kịch bản đại hội cần được sớm hoàn thiện ít nhất trước 5 ngày, gửi các thành viên nghiên cứu nắm chắc để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công...

Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, các Đảng bộ sắp được duyệt chương trình Đại hội, cần khẩn trương rà soát một lần nữa để chuẩn bị cho Hội nghị duyệt chương trình và sau hội nghị này vẫn tiếp tục phải hoàn thiện với trách nhiệm cao.

Việc chuẩn bị công tác nhân sự đại hội rất quan trọng, quyết định thành công của đại hội nên tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng, rà soát mọi mặt đến khi tiến hành đại hội. Mọi khâu đại hội cần xây dựng thành chương trình, kịch bản và bám sát kịch bản./.

Tin tức khác