Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng Quận 1 thành đô thị thông minh

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ để phát triển hiệu quả cao, Quận 1 cần hợp tác với các quận, thành phố ở trong, ngoài nước để học tập kinh nghiệm phối hợp nguồn lực.
Thanh pho Ho Chi Minh: Xay dung Quan 1 thanh do thi thong minh hinh anh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phấn đấu xây dựng Quận 1 trở thành đô thị thông minh “An toàn-Văn minh-Phát triển,” góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á là một trong những nội dung trọng tâm được Đảng bộ Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội khai mạc ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Quận 1 và đồng tình với báo cáo chính trị được trình bày tại đại hội.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 1 đã phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng toàn diện, hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ và 24 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ XI đã đề ra.

Nhấn mạnh một số một số kết quả nổi bật cũng như chia sẻ về một số nhiệm vụ sắp tới của Đảng bộ Quận 1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Quận 1 cần phát triển dịch vụ theo hướng sử dụng dịch vụ số hóa, dịch vụ thông minh, tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, nâng cao tính cạnh tranh để phục vụ khách hàng.

[Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII]

Đề cập đến các động lực cho phát triển, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ từ kinh nghiệm của thành phố, để phát triển hiệu quả cao, Quận 1 cần hợp tác với các quận, các thành phố ở trong, ngoài nước để học tập kinh nghiệm và phối hợp các nguồn lực.

Quận đã triển khai đề án Đô thị thông minh, tạo môi trường xanh và sạch, phát triển y tế thông minh, giáo dục thông minh đều nhằm chăm lo cho dân được triệt để hơn.

Thời gian tới, Quận 1 cần phối hợp với các đơn vị của thành phố để tất cả bệnh viện trên địa bàn quận là bệnh viện thông minh, triển khai quản lý chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn bằng y tế thông minh. Cùng với việc chăm lo cho sức khỏe người dân, trật tự an toàn-xã hội, an ninh chính trị cũng rất quan trọng để quận phát triển an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quận 1 xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đảng bộ Quận 1 phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động nắm bắt thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường-văn minh đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quận 1 đã đề ra 41 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; xây dựng Đảng và vê công tác vận động nhân dân.

Đảng bộ Quận 1 cũng xây dựng 6 chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII. Trong đó có Chương trình phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch thông minh giai đoạn 2020- 2025; Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2020-2025; Chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 1 đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành 24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XI, qua đó từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng Quận 1 “An toàn-Văn minh-Hiện đại-Nghĩa tình,” xứng đáng với vị trí trung tâm thành phố./.

Tin tức khác