Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 9/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hội trường.
Thong bao Hoi nghi lan thu 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XII hinh anh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 9/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hội trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình phiên bế mạc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

[Bài phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ 13 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước]

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Thong bao Hoi nghi lan thu 13 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XII hinh anh 2Các Ủy viên Trung ương dự phiên bế mạc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị./.

Tin tức khác