Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy Quân khu 7 đã làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 12/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, các lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 7 cùng tham dự .

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn, hoan nghênh những ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, các Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương trên địa bàn Quân khu, thể hiện tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm sâu sắc của chính quyền, nhân dân các địa phương đối với với công tác quân sự, quốc phòng, với Bộ Quốc phòng nói chung, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nói riêng.

Các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các địa phương góp phần thiết thực để Bộ Quốc phòng hoàn thiện đề án phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Ngộ Xuân Lịch bày tỏ mong muốn, thời gian tới cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp tốt, chia sẻ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị đóng quân trên địa bàn hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò, trách nhiệm, chức năng của mình, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thong qua cong tac chuan bi Dai hoi Dang bo Quan khu 7 lan thu X hinh anh 1Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (giữa) chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy Quân khu 7 đã làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về tiến hành đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo tốt Đại hội đảng cấp cơ sở và trên cơ sở.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Thường vụ Quân ủy ghi nhận và biểu dương Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 đã chuẩn bị tích cực, có chất lượng cả về nội dung và chương trình Đại hội Đảng toàn Quân khu, trong đó đã lắng nghe, cầu thị, xin ý kiến cấp ủy các địa phương trên địa bàn Quân khu và các tỉnh.

[Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng]

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ đạo, từ nay đến khi tiến hành Đại hội Đảng bộ Quân khu, Đảng ủy Quân khu 7 tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, xây dựng kế hoạch đồng bộ, thống nhất; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lập thành tích cao nhất của lực lượng vũ trang Quân khu chào mừng Đại hội đảng cấp Đảng bộ Quân khu, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thong qua cong tac chuan bi Dai hoi Dang bo Quan khu 7 lan thu X hinh anh 2 Lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu-TTXVN)

Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, Đảng ủy Quân khu 7 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc Đảng bộ Quân khu và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Quân khu 7 đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức quán triệt sâu rộng, thống nhất tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành Đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng nguyên tắc quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 100% cấp ủy khóa mới và đại biểu dự Đại hội cấp trên nhận được số phiếu tín nhiệm cao; riêng các đồng chí cán bộ chủ trì dự bầu vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, từ 97-100%.

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, trong đó Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; chủ đề Đại hội bám sát chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu.

Dự thảo báo cáo chính trị trung tâm đã quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quân ủy Trung ương và điều kiện thực tế của Quân khu 7 để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi trong nhiệm kỳ mới.

Về công tác nhân sự, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 đã chuẩn bị đúng quy trình, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp./.

 
Tin tức khác