Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng ủy Quân khu 1 tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và cơ quan chức năng về Đại hội Đảng bộ các cấp.
Thuong vu Quan uy Trung uong lam viec tai Bo Tu lenh Quan khu 1 hinh anh 1Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Sáng 18/7, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên), Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, đã báo cáo với Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian qua, Đảng ủy Quân khu 1 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc Đảng bộ Quân khu và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Quân khu 1 đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt sâu rộng, thống nhất tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tiến hành đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, 100% cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội cấp trên đạt số phiếu tín nhiệm cao...

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân khu 1 được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu trong nhiệm kỳ 2015-2020, nổi bật là công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, các tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ được củng cố, tăng cường, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 1 được nâng lên, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới...

[Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X]

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Quân khu 1 xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11; xây dựng Đảng bộ Quân khu 1 trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao; giữ vững vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới...

Thuong vu Quan uy Trung uong lam viec tai Bo Tu lenh Quan khu 1 hinh anh 2Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Quân khu 1 thể hiện tính chiến đấu cao, xác định rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và từng đảng viên trong quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của cấp trên và cấp của mình, chấp hành nghiêm túc quy tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác.

Trong nhiệm kỳ qua, tập thể Đảng ủy Quân khu 1đã tập trung đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đối với công tác nhân sự, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 chuẩn bị đúng quy trình, bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng ủy Quân khu 1 cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng về Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp thu đầy đủ các nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng và kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về bố cục và những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện cho đồng bộ, thống nhất.../.

Tin tức khác