Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở

Tỉnh ủy Đắk Lắk chọn Đảng bộ xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ) để tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Tinh Dak Lak to chuc Dai hoi dang bo diem cap co so hinh anh 1Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Nguồn: daklak.gov.vn)

Đảng bộ xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ), tỉnh vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đây là Đại hội Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng 143 đại biểu chính thức tiêu biểu đại diện cho 267 đảng viên toàn Đảng bộ xã.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Bình Thuận đề ra các chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 13,42%; thu nhập bình quân đầu người 77,63 triệu đồng/năm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm đạt 80 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành các tiêu chí nâng cao theo bộ tiêu chí nông thôn mới hiện hành; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới như: xây dựng các vùng sản xuất, hợp tác xã, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả nhằm bao tiêu sản phẩm cho người dân; huy động, lồng ghép các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, buôn; chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới.

[Bến Tre cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp]

Tinh Dak Lak to chuc Dai hoi dang bo diem cap co so hinh anh 2Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thuận khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Nguồn: daklak.gov.vn)

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; bà Phạm Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; đồng thời, bầu 10 đồng chí đi dự đại hội đại biểu cấp trên.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Bình Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; có 16/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch Nghị quyết đề ra.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 11,37% (Nghị quyết đặt mục tiêu từ 10-12%); thu nhập bình quân đầu người ước thực hiện 38,7 triệu đồng/năm (nghị quyết đặt mục tiêu từ 15-30 triệu đồng); huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 64 tỷ đồng (Nghị quyết đề ra 30 tỷ đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,7% (năm 2015) xuống còn 1,98% (năm 2020); đặc biệt, xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 (sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra).

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thường xuyên; việc thực hiện, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, Đảng bộ xã Bình Thuận có 32 chi bộ trực thuộc, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 52 đảng viên; 100% thôn, buôn có chi bộ và có đảng viên là người tại chỗ; bình quân hằng năm có 89,4% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 89,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Tin tức khác