Toàn cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 2 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 9/3/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII
Toan canh be mac Hoi nghi lan thu 2 BCH Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toan canh be mac Hoi nghi lan thu 2 BCH Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toan canh be mac Hoi nghi lan thu 2 BCH Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 3Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toan canh be mac Hoi nghi lan thu 2 BCH Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 4Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toan canh be mac Hoi nghi lan thu 2 BCH Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 5Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toan canh be mac Hoi nghi lan thu 2 BCH Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 6Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toan canh be mac Hoi nghi lan thu 2 BCH Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 7Các đại biểu dự phiên bế mạc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Toan canh be mac Hoi nghi lan thu 2 BCH Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 8Các đại biểu dự phiên bế mạc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Toan canh be mac Hoi nghi lan thu 2 BCH Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 9Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toan canh be mac Hoi nghi lan thu 2 BCH Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 10Các đại biểu dự phiên bế mạc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toan canh be mac Hoi nghi lan thu 2 BCH Trung uong Dang khoa XIII hinh anh 11Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tin tức khác