Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.
Tin tức khác