Tốc độ tăng GDP của Sóc Trăng đạt 6,15% mỗi năm giai đoạn 2016-2020

Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trình bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh nêu rõ tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2016-2020 là 6,15%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.
Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được khai mạc.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 346 đại biểu, đại diện cho các đảng viên của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.

Tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết Đại hội lần thứ XIV nhằm  đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Báo cáo chính trị do ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng trình bày tại Đại hội cho thấy Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội.

Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, Sóc Trăng đã đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chính sách, đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, kết nối giao thông các vùng, hành lang kinh tế trọng điểm của tỉnh…

[Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Sóc Trăng]

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 là 6,15%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được nâng lên.

Tỉnh cũng thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 gắn với thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, có việc làm và thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo Khmer giảm trên 4%/năm. Đến nay, tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đến cuối nhiệm kỳ, có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngang tầm với truyền thống lịch sử, tiềm năng

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương biểu dương thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua với những kết quả rất đáng mừng, với những chỉ tiêu, số liệu ấn tượng. Đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; nâng cao mức sống, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây gặp rất nhiều khó khăn nhưng đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 2,87%. Bộ mặt nông thôn Sóc Trăng đã thay đổi nhanh chóng.

Tỉnh có những đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính, xây dựng nguồn nhân lực, quan tâm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Đặc biệt, Sóc Trăng đã lai tạo, nhân rộng, phát triển được giống lúa ST25 - ngon nhất thế giới, đang rất nổi tiếng…

Ông Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ Sóc Trăng cần tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, đây là di sản quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng; chăm lo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có sự đổi mới, đội ngũ có trình độ, năng lực đủ sức kế thừa, lãnh đạo để Sóc Trăng phát triển…

Toc do tang GDP cua Soc Trang dat 6,15% moi nam giai doan 2016-2020 hinh anh 1Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Tỉnh cần linh hoạt, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đề ra ở mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa giáo dục, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội…

Lãnh đạo toàn diện nhưng phải có trọng tâm trọng điểm, không dàn trải, không chạy theo thành tích, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, có tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy mặt mạnh, mặt tốt để nhân rộng; đồng thời phải kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức của cán bộ đảng viên…

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh Sóc Trăng cần chú trọng huy động, phát huy các nguồn lực nội tại kết hợp với nguồn lực bên ngoài, hội nhập để làm đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội, tự lực tự cường; khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để nhanh chóng đưa Sóc Trăng vươn lên mạnh mẽ.

Cùng với đó, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đủ sức chiến đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo xã hội, xây dựng khối đoàn kết trong Đảng; thực hiện tốt chức năng phối hợp, giám sát của các tổ chức, đoàn thể để phát huy sức mạnh, thể chế hóa đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; có sự liên kết vùng, tranh thủ sự hỗ trợ phối hợp của các ngành địa phương để phát triển, xây dựng Sóc Trăng ngang tầm với truyền thống lịch sử, tiềm năng của tỉnh…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng, cũng trong sáng 14/10, các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng của lũ lụt nặng nề.

Theo chương trình, trong chiều 14 và sáng 15/10, Đại hội tiến hành thảo luận tại hội trường và thảo luận tại tổ về các văn kiện, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và về nhân sự, tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XIV./.

Tin tức khác