Tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng

Sáng 8/1 tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Tong duyet Le xuat quan va dien tap phuong an bao ve Dai hoi Dang hinh anh 1Các lực lượng tổng duyệt các phương án, huy động phương tiện, huấn luyện võ thuật, diễn tập giải quyết các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. (Ảnh: TTXVN phát)
Tong duyet Le xuat quan va dien tap phuong an bao ve Dai hoi Dang hinh anh 2Các lực lượng tổng duyệt các phương án, huy động phương tiện, huấn luyện võ thuật, diễn tập giải quyết các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. (Ảnh: TTXVN phát)
Tong duyet Le xuat quan va dien tap phuong an bao ve Dai hoi Dang hinh anh 3Các lực lượng tổng duyệt các phương án, huy động phương tiện, huấn luyện võ thuật, diễn tập giải quyết các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. (Ảnh: TTXVN phát)
Tong duyet Le xuat quan va dien tap phuong an bao ve Dai hoi Dang hinh anh 4Các lực lượng tổng duyệt các phương án, huy động phương tiện, huấn luyện võ thuật, diễn tập giải quyết các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. (Ảnh: TTXVN phát)
Tong duyet Le xuat quan va dien tap phuong an bao ve Dai hoi Dang hinh anh 5Xe đặc chủng của các lực lượng tham gia diễn tập. (Ảnh: TTXVN phát)
Tong duyet Le xuat quan va dien tap phuong an bao ve Dai hoi Dang hinh anh 6Xe đặc chủng của lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia diễn tập. (Ảnh: TTXVN phát)
Tong duyet Le xuat quan va dien tap phuong an bao ve Dai hoi Dang hinh anh 7Lực lượng cảnh sát cơ động tại buổi diễn tập. (Ảnh: TTXVN phát)
Tong duyet Le xuat quan va dien tap phuong an bao ve Dai hoi Dang hinh anh 8Các lực lượng tổng duyệt các phương án, huy động phương tiện, huấn luyện võ thuật, diễn tập giải quyết các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. (Ảnh: TTXVN phát)
Tong duyet Le xuat quan va dien tap phuong an bao ve Dai hoi Dang hinh anh 9Các lực lượng tổng duyệt các phương án, huy động phương tiện, huấn luyện võ thuật, diễn tập giải quyết các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. (Ảnh: TTXVN phát)
Tong duyet Le xuat quan va dien tap phuong an bao ve Dai hoi Dang hinh anh 10Các lực lượng tổng duyệt các phương án, huy động phương tiện, huấn luyện võ thuật, diễn tập giải quyết các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. (Ảnh: TTXVN phát)
Tong duyet Le xuat quan va dien tap phuong an bao ve Dai hoi Dang hinh anh 11Các lực lượng tổng duyệt các phương án, huy động phương tiện, huấn luyện võ thuật, diễn tập giải quyết các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. (Ảnh: TTXVN phát)
Tin tức khác