Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, phân tích những mặt được, chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần III. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 25/11, Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm thông tin khái quát về kết quả Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức ngày 19/11, tại Hà Nội.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, đã được tiến hành nghiêm túc, hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra, đảm bảo tiến độ, phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm theo đúng các yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, công tác tuyên truyền, giáo dục, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III được triển khai kịp thời và bài bản, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

Công tác xây dựng văn bản, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc quan tâm thực hiện, đảm bảo sát với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, văn kiện đại hội được xây dựng công phu, đảm bảo chất lượng; tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội các cấp theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, quy trình và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng…

Tong ket cong tac to chuc Dai hoi Dang bo Khoi Doanh nghiep Trung uong hinh anh 1Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác cán bộ.

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số đảng ủy khối trực thuộc chưa bầu ngay cấp ủy khóa mới hoặc tổ chức chưa đúng tiến độ; một số nơi tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa đạt mục tiêu đề ra…

[Sáu kinh nghiệm rút ra từ Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương]

Trên cơ sở báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, tập trung phân tích những mặt được, chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III.

Hội nghị đã thống nhất cao một số bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III như quán triệt, sâu sắc, đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Trung ương về công tác tổ chức; chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự; đảm bảo công tác bầu cử đúng nguyên tắc; đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu trong công tác chuẩn bị đại hội; chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội…

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của năm 2020, đồng thời xây dựng, ban hành Nghị quyết công tác năm 2021 theo Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện; chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Hội nghị tổ chức công bố Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức khen thưởng 16 tập thể đảng bộ đã có thành tích trong tham gia đóng góp, đảm bảo điều kiện để tổ chức thành công đại hội và 92 cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 
Tin tức khác