TP.HCM chủ động, sáng tạo triển khai Nghị quyết vào cuộc sống

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và các chuyên đề.
TP.HCM chu dong, sang tao trien khai Nghi quyet vao cuoc song hinh anh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: hcmcpv.org.vn)

Ngày 3/12, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, với hình thức trực tuyến tại 43 điểm cầu.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

Trao đổi tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng thời cơ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo quốc phòng-an ninh, phát triển nhanh bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong giai đoạn 2020-2025.

[Tăng cường ý thức trách nhiệm xây dựng Đảng, chính quyền các cấp]

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh để thực hiện nhiệm vụ quan trọng lớn lao là đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trước hết toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải nghiên cứu thật kỹ, nắm thật vững các nội dung Nghị quyết, thấm nhuần các chủ trương, quan điểm, giải pháp phát triển thành phố.

Để thực hiện được yêu cầu trên, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp ủy cần tập trung nghiên cứu sâu, cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch, sát sườn với thực hiện Nghị quyết của địa phương, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên ở cơ sở cần được học tập, quán triệt đầy đủ, thiết thực, gắn với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, để vừa nắm vững nội dung trong Nghị quyết và có khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Việc tổ chức học tập, quán triệt thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, điều kiện tiên quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, cũng như sự tin tưởng thống nhất trong ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và các chuyên đề.

Nội dung các chuyên đề được tổng hợp, trình bày là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra; đề cập đến những vấn đề lớn quan trọng, cơ bản của thành phố trong giai đoạn 2020-2025, mục tiêu hướng tới năm 2030 và 2045; có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững, tác động trực tiếp đời sống, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị thật tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết theo đúng tinh thần của Ban Thường vụ Thành ủy.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là ủy viên các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, quán triệt, người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được các lãnh đạo Thành ủy quán triệt các nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của thành phố; trình bày chuyên đề về lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; chuyên đề về 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm phát triển thành phố; chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị./.

 
Tin tức khác