Trà Vinh chú trọng công tác xây dựng Đảng để phát triển kinh tế-xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh yêu cầu toàn Đảng bộ tỉnh cần nêu gương, đề cao trách nhiệm phấn đấu, nỗ lực thực hiện tốt 2 nhiệm vụ quan trọng là xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội.
Tra Vinh chu trong cong tac xay dung Dang de phat trien kinh te-xa hoi hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngày 13/1, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; đồng thời triển khai Nghị quyết năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường cho rằng, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuy vậy, dự báo tình hình thế giới, nhất là đại dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nguy cơ, tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa là thời cơ vừa là thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ tỉnh Trà Vinh tiếp tục nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh yêu cầu toàn Đảng bộ tỉnh cần nêu gương, đề cao trách nhiệm phấn đấu, nỗ lực thực hiện tốt 2 nhiệm vụ quan trọng là xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, đảng bộ các cấp trong tỉnh cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng để nâng cao sức chiến đấu, chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thắng lợi.

Về phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh yêu cầu các cấp, ngành,  địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung tối đa các nhóm giải pháp về phát triển kinh tế biển, nhất là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào các lĩnh vực từ nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp đến tiểu thủ công nghiệp. Các cấp, ngành tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh cho công tác thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước; quan tâm đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng để bố trí đáp ứng cho nhu cầu của công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

[Trà Vinh phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu ĐBSCL]

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trà Vinh Kim Ngọc Thái cho biết, năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung do tác động của đại dịch COVID-19; sự tác động xấu của biến đổi khí hậu về hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh trên đàn gia súc xảy ra trên địa bàn...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai các nhiệm vụ chính trị, giải pháp kịp thời nên đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và đạt được những kết quả tích cực.

Trong năm qua, kinh tế của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 3,32%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, tỉ trọng nông nghiệp năm 2020 chiếm 29,96%, giảm 1,73%; công nghiệp và thương mại, dịch vụ chiếm hơn 70%, tăng 1,75% so năm 2019.

Tra Vinh chu trong cong tac xay dung Dang de phat trien kinh te-xa hoi hinh anh 2Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Về văn hóa-xã hội, các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh đã được triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 14 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đời sống nhân dân ổn định. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trong tỉnh đạt 63,14 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 1,8%, hộ cận nghèo còn 5,76%.

Trong năm 2020, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là cải cách hành chính. Tỉnh đã thực hiện công khai 1.298 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Từ kết quả đạt được, Ban Chấp Đảng bộ tỉnh Trà Vinh thống nhất đề ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Theo đó, mục tiêu quan trọng nhất của tỉnh là tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, có 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 1.100-1.200 đảng viên mới.

Tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước các cấp; phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người đạt từ 11% trở lên so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/năm; có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu có 1-2 xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới./.

Tin tức khác