Trà Vinh phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu ĐBSCL

Đảng bộ phấn đấu xây dựng và phát triển Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.
Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 346/347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 45.000 đảng viên của Đảng bộ dự Đại hội.

Đại hội đã xác định chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm quốc phòng-an ninh; tạo bứt phá để Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Trà Vinh trong 5 năm qua và cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí cho rằng, để Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030, Đảng bộ tỉnh cần tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với liên kết vùng.

[Trà Vinh: Thị xã Duyên Hải phấn đấu trở thành đô thị biển loại III]

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, tỉnh Trà Vinh hết sức chú trọng kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp, kinh tế đô thị là trọng tâm, các ngành du lịch và công nghiệp là những ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế.

Tỉnh cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại, dịch vụ; tăng chất lượng, giá trị lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch; nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các chủ thể kinh tế; chú trọng phát triển các ngành nghề vừa tăng thu nhập của người dân, vừa tạo nguồn thu ngân sách.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ tỉnh quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; chủ động phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tra Vinh phan dau tro thanh tinh phat trien trong nhom dau DBSCL hinh anh 1Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Đảng bộ tỉnh chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu. Trà Vinh tiếp tục xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc một cách bài bản, chiến lược, lâu dài.

Theo Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Đặc biệt tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Nhờ đó, giúp tổ chức cấp trên cơ và cơ sở đảng, đảng viên nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, qua công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm hơn 19% so tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và hơn 74% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt đạt gần 13%, và 83% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về lĩnh vực kinh tế, GRDP bình quân của tỉnh trong 5 năm qua đạt 11,95%/năm. Quy mô kinh tế năm 2020 tăng gấp 1,89 lần so với cuối năm 2015 đứng thứ 7 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mức thu nhập bình quân đầu người dân ước đạt 65 triệu đồng/năm vào cuối năm 2020, tăng gấp 2,2 lần so năm 2015.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, ước năm 2020 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 28,98% GRDP, giảm 16,94% so với năm 2015; khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 35,53% và thương mại, dịch vụ chiếm 35,49%.

Lĩnh vực xã hội luôn được tỉnh quan tâm đặc biệt, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội đảm bảo về an sinh. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ước đến cuối năm 2020 còn 1,57%, giảm mạnh so với 13,23% của năm 2015; hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm còn 3,92% (năm 2015 là 23,12%). Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giáo dục được tỉnh đầu tư ngày càng hoàn thiện, hiện đại, đáp ứng cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh, học tập của người dân.

Quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh luôn được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại phát triển, góp phần mời gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Tại Đại hội, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước các cấp; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ và nhân dân.

Tỉnh chú trọng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thành tựu  của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với liên kết vùng; thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững theo hướng xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đảng bộ phấn đấu xây dựng và phát triển Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 49 đồng chí. Danh sách nhân sự được giới thiệu ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 59 đồng chí; trong đó có 35 đại biểu tái cử, 20 đại biểu ứng cử lần đầu ứng cử cấp ủy và 4 đại biểu được đề cử tại Đại hội.

Về cơ cấu, số đại biểu trẻ tuổi 4 người; đại biểu nữ 10 người; đại biểu dân tộc Khmer 9 người. Về độ tuổi, số đại biểu dưới 40 tuổi có  4 người; từ 40 đến 50 tuổi có 25 người; trên 50 tuổi có 26 người. Về trình độ chuyên môn Tiến sĩ có 3 đại biểu; thạc sĩ 23 đại biểu; đại học 29 đại biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục làm việc đến ngày 17/10/2020.

Tra Vinh phan dau tro thanh tinh phat trien trong nhom dau DBSCL hinh anh 2Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)
Tin tức khác