Trà Vinh: Thị xã Duyên Hải phấn đấu trở thành đô thị biển loại III

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duyên Hải lần thứ III đã bầu trực tiếp Bí thư và xây dựng lộ trình, giải pháp tạo bước đột phá về kinh tế-xã hội để thị xã trở thành đô thị biển loại III.
Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngày 13-14/7, Đảng bộ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là một trong 3 đảng bộ cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy Trà Vinh chọn làm Đại hội điểm, bầu trực tiếp Bí thư và xây dựng lộ trình, giải pháp tạo bước đột phá về kinh tế-xã hội để thị xã Duyên Hải trở thành một đô thị biển loại III.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng, đánh giá cao thành quả đạt được của Đảng bộ thị xã Duyên Hải trong 5 năm qua.

Đảng bộ thị xã Duyên Hải đã vượt qua thách thức, chỉ đạo và lãnh đạo thực hiện hoàn thành 23/23 chỉ tiêu được xác định trong Nghị quyết đại hội của đảng bộ nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh yêu cầu Đảng bộ thị xã Duyên Hải cần tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại để lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, then chốt trong 5 năm tới.

Cụ thể, Đảng bộ thị xã Duyên Hải tập trung tối đa nguồn lực thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý môi trường.

Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho yêu cầu phát triển của thị xã Duyên Hải cần thực hiện đồng bộ, ưu tiên những công trình trọng điểm, trọng tâm để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế kinh tế biển của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ rõ, thị xã Duyên Hải nằm trong khu kinh tế Định An, là cửa ngõ ra Biển Đông.

Địa phương đã được Trung ương, tỉnh đầu tư nhiều công trình trọng điểm, như Trung tâm Điện lực Duyên Hải, luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, bến cảng tổng hợp Định An, điện năng lượng Mặt Trời, điện gió, Quốc lộ 53 đang được xây dựng mở rộng…

Đây là những tiềm năng, lợi thế lớn để thị xã Duyên Hải phát triển các dịch vụ cảng biển, logistics, du lịch phục vụ cho cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tạo động lực mạnh mẽ cho địa phương hướng đến mục tiêu trở thành một đô thị biển năng động.

Vì vậy, nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ thị xã Duyên Hải trong nhiệm kỳ mới là đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo và thực thi nhiệm vụ chính trị.

Từng tập thể, từng đồng chí cấp ủy, lãnh đạo xã, phường, cơ quan, đơn vị phải tự học tập, rèn luyện về trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng, đổi mới, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo tinh thần trách nhiệm và năng lực thực có.

[Lào Cai hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước]

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ thị xã Duyên Hải cần quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng bộ thị xã Duyên Hải cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng; kiên quyết xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm về quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là về đạo đức, lối sống, nhằm làm trong sạch, vững mạnh và nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ thị xã Duyên Hải trong nhiệm kỳ mới.

Tra Vinh: Thi xa Duyen Hai phan dau tro thanh do thi bien loai III hinh anh 1Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duyên Hải, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Trong 5 năm qua, giá trị sản xuất tăng bình quân 5 năm của thị xã Duyên Hải tăng 48%/năm (kế hoạch tăng 22%/năm).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cụ thể: tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 55 % xuống còn 28%; công nghiệp tăng từ 21,4 % lên 44%; thương mại và dịch vụ tăng 23,5 % lên 28%.

Thu nhập bình quân đầu người ước tính đến cuối năm 2020 đạt 60 triệu đồng/người/năm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duyên Hải đã nhất trí đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để tạo bước đột phá mới về kinh tế-xã hội.

Cụ thể, giá trị sản xuất tăng bình quân trong 5 năm đạt 16,5 %/năm; trong đó nông nghiệp tăng 1,7%/năm, công nghiệp tăng 16,9 %/năm, thương mại và dịch vụ chiếm 10% tổng giá trị sản xuất của địa phương.

Thu nhập bình quân đầu người dân đến năm 2025 đạt 107 triệu đồng/người/năm và thị xã Duyên Hải đạt chuẩn tiêu chí đô thị loại III vào cuối năm 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duyên Hải, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành mới gồm 41 người, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI gồm 17 đại biểu chính thức.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Thanh Bình, Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được 270 đại biểu của đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ mới.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duyên Hải khóa III đã bầu Ban Thường vụ Thị ủy gồm 13 đồng chí; đồng chí Lê Vũ Phương và đồng chí Trần Trường Giang được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Duyên Hải, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cầu Kè (đã tổ chức), Đảng bộ thị xã Duyên Hải và Đảng bộ Công an tỉnh, Tỉnh ủy Trà Vinh sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại tổ chức đại hội./.

 
Tin tức khác