Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, đưa đất nước phát triển

Đại biểu Nguyễn Huỳnh Thu cho biết, tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đến đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức.
Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Nghị quyết Đại hội XIII nhấn mạnh, mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

[Đại hội Đảng XIII: Mở ra giai đoạn phát triển phồn vinh mới]

Trao đổi bên lề Đại hội, đại biểu Dương Mah Tiệp, Bí thư Huyện ủy Ia Grai, Gia Lai phấn khởi đánh giá Đại hội XIII của Đảng đã thành công rực rỡ.

"Bản thân tôi rất vui mừng và phấn khởi khi Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của toàn thể đảng viên, nhân dân," đại biểu nhấn mạnh và tin tưởng rằng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ hoàn thành mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững như Nghị quyết Đại hội đề ra.

Về triển khai Nghị quyết Đại hội, đại biểu Nguyễn Huỳnh Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cho biết, tuổi trẻ tỉnh sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đến đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức.

Tuổi trẻ sẽ xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, cụ thể hóa vào Chương trình hành động của thanh niên, để cho các bạn trẻ có cơ hội cống hiến, tham gia vào thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đại biểu Nguyễn Huỳnh Thu cho biết sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai Nghị quyết với nhiều hình thức, nhất là trên mạng xã hội.

Đại biểu Nguyễn Huỳnh Thu đặt nhiều kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và tin tưởng rằng với quyết tâm, khát vọng của cả dân tộc sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển.

Theo đại biểu Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, các Văn kiện đã được Đại hội cho ý kiến, Đoàn Chủ tịch đã có giải trình, tiếp thu. Bên cạnh đó, quan trọng nhất là Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

"Cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa này có 3 độ tuổi để kế thừa và đảm nhận những công việc rất quan trọng, hệ trọng của đất nước trong thời gian tới," Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá.

Vấn đề quan trọng sau Đại hội này là triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống. Đại biểu Nguyễn Phú Cường cho biết, tỉnh Đồng Nai sẽ có kế hoạch để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát huy tốt những giải pháp mà Đại hội đặt ra./.

Tin tức khác