Trưởng ban tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Sáng 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Lạng Sơn lần thứ XVII đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội.
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Ngày 26/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban kinh tế Trung ương; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân; ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Sĩ Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương; các vị lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; cùng 350 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 65.000 đảng viên của toàn Đảng bộ.

[Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021]

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, nêu rõ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội tiến hành theo phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển"; với chủ đề “Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững."

Truong ban to chuc Trung uong chi dao Dai hoi Dang bo tinh Lang Son hinh anh 1Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, đọc diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Bà Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh trong nhiệm kỳ qua toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra từng năm và của cả nhiệm kỳ; tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được củng cố kỷ luật, kỷ cương; tinh giản tổ chức bộ máy gắn liền với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; từng bước khắc phục sự hẫng hụt đội ngũ cán bộ’ làm tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Bước vào thời kỳ phát triển mới, tỉnh Lạng Sơn đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng đồng thời sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Thành công của Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 do ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình bày tại Đại hội nêu rõ sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu so với mức đề ra.

Ông Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được nâng lên; nông, lâm nghiệp có nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân được nâng lên; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát huy được vai trò kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và đổi mới cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững...

Năm 2020, toàn tỉnh có 65/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 61 xã so với năm 2015; số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn tỉnh đạt 12,7 tiêu chí/xã, tăng 5,3 tiêu chí/xã; có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng được 30 khu dân cư kiểu mẫu; thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để Lạng Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian tới, ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, năng động, sáng tạo; có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử lâu đời, phong phú đa dạng và đậm đà bản sắc Lạng Sơn thành nguồn lực để phát triển...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh cần coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, tỉnh cần chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là việc nêu gương.

Tỉnh cũng cần tiếp tục cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng trong khóa XI, XII, Nghị quyết Đại hội XIII tới đây, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lạng Sơn cần tập trung lãnh đạo, đầu tư cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm gắn với việc cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội; cần xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những hạn chế của địa phương trong mối tương quan của khu vực và cả nước để cụ thể hóa thành mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh cần đổi mới toàn diện, phát triển kinh tế xã hội; trong đó trọng tâm là 3 đột phá chiến lược:

Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và kinh tế đối ngoại.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo đột phá nâng cao năng suất lao động.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển mạnh kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu, các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm kinh tế, khu trung chuyển hàng hóa, đầu mối xuất nhập khẩu lớn của cả nước; đẩy mạnh kết nối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và với cả nước.

Truong ban to chuc Trung uong chi dao Dai hoi Dang bo tinh Lang Son hinh anh 2Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Tỉnh phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; có các giải pháp mạnh mẽ, phù hợp để giảm nghèo nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 không còn huyện nghèo và cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn; bảo đảm sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc.

Cùng với đó, Lạng Sơn tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Chủ động xây dựng Lạng Sơn thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

Tại phiên khai mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 53 người và tiến hành lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy  khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đến hết ngày 27/9./.

Tin tức khác