Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Ngày 12/10, Ủy ban Kiểm tra TW tổ chức Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
Uy ban Kiem tra Trung uong trien khai nhiem vu 3 thang cuoi nam 2022 hinh anh 1Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 12/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 69 điểm cầu trong cả nước.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và hơn 3.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2022.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động, thực hiện và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa thành các quy định, quy trình, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng viên, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

[Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam]

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy đã tiến hành kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (đã tiến hành kiểm tra 188 tổ chức đảng, 181 đảng viên; đã kết luận và xử lý kỷ luật 20 tổ chức đảng, 95 đảng viên).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, thanh tra, kết luận làm rõ đúng, sai theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC, dự án, gói thầu mua sắm do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC thực hiện; nhanh chóng nắm bắt các vấn đề, vụ việc xã hội quan tâm để kiểm tra, kết luận kịp thời.

Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra các cấp với các cơ quan liên quan chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Việc thông báo công khai kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng có tác động tích cực trong việc cảnh báo, răn đe, giáo dục các tổ chức đảng và đảng viên, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, trong đó một số Ủy ban Kiểm tra chưa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chưa thực hiện nhiệm vụ giám sát, chưa kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm hoặc số lượng còn thấp.

Một số trường hợp xử lý kỷ luật chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, chưa đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính; còn nhiều trường hợp chưa đúng nguyên tắc, thủ tục. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra còn chưa triệt để…

Năm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Cẩm Tú đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định và các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao, với khối lượng rất lớn, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên. Về thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, ông Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên. Tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Uy ban Kiem tra Trung uong trien khai nhiem vu 3 thang cuoi nam 2022 hinh anh 2Các đồng chí chủ tọa hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tiếp tục tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ; phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, ban hành: Quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy; Quy định về bảo vệ người tố cáo; Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và xây dựng, ban hành một số văn bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 69 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Quyết định số 56 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập…

Cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm… Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo; Thông báo kết luận số 26-TB/BCĐTW, ngày 23/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội (trọng tâm là công tác cán bộ; xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án đầu tư lớn; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu...).

Tại hội nghị, ông Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đang thực hiện: Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao.

Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương kịp thời tự kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong ba tháng cuối năm, kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến vụ việc của Công ty Việt Á; đồng thời thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Chín tháng vừa qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 33.857 tổ chức đảng và 189.293 đảng viên (tăng 27,9% tổ chức, 40,96% đảng viên so với cùng kỳ năm 2021), có 42.333 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (chiếm 22,36% tổng số đảng viên được kiểm tra).

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.894 tổ chức đảng, 6.204 đảng viên (tăng 59,69% số tổ chức, tăng 40,68% số đảng viên); trong đó có 3.014 cấp ủy viên các cấp, chiếm 48,58%. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 34 tổ chức đảng và 9 đảng viên (tăng 88,8% số tổ chức đảng, 28,57% số đảng viên); qua kiểm tra, kết luận rõ các vi phạm, khuyết điểm của các tổ chức, cá nhân; đã thi hành kỷ luật 16 tổ chức, 88 đảng viên.

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng, 5 đảng viên. Ban Bí thư thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 28 đảng viên; có 6 Ủy viên Trung ương bị thi hành kỷ luật./.

Tin tức khác