[Video] Ban Tuyên giáo đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Ngày 4/1, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ngày 4/1, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021./.

Tin tức khác