[Video] Phiên họp thứ 5 Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã chủ trì phiên họp thứ 5 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 25/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã chủ trì phiên họp thứ 5 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về công tác bảo đảm an ninh trật tự và phương án y tế phục vụ Đại hội XIII; việc mời báo chí dự, đưa tin về Đại hội và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội./.

Tin tức khác