[Video] Tiểu ban KT-XH Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Anh, Ấn Độ

Đoàn công tác do Tổ trưởng Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu vừa có chuyến công tác tại Vương quốc Anh và Ấn Độ từ ngày 23/2-1/3.

Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu Tư, Tổ trưởng Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu vừa có chuyến công tác tại Vương quốc Anh và Ấn Độ từ ngày 23/2-1/3/2020./.

Tin tức khác