[Video] Trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 1/4, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình miễn nhiệm đối với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tiếp tục chương trình làm việc về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều 1/4, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình miễn nhiệm đối với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tin tức khác

Ngày làm việc thứ năm, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 9/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ năm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.