[Video] Trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 1/4, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình miễn nhiệm đối với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tiếp tục chương trình làm việc về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều 1/4, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình miễn nhiệm đối với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tin tức khác