Xây dựng Chí Linh thành đô thị động lực của tỉnh Hải Dương

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Chí Linh nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hoàng Quốc Thưởng đã tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ thành phố Chí Linh.
Xay dung Chi Linh thanh do thi dong luc cua tinh Hai Duong hinh anh 1 Một góc thành phố Chí Linh. (Nguồn: TTXVN)

Trong 3 ngày từ 5-7/7, tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Chí Linh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 234 đại biểu đại diện cho trên 10.000 đảng viên của Đảng bộ thành phố.

Đại hội đã bầu 40 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIII. Ông Hoàng Quốc Thưởng tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ thành phố Chí Linh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh Đảng bộ thành phố Chí Linh cần chủ động đổi mới, sáng tạo, bứt phá, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội đề ra: xây dựng Chí Linh thành đô thị động lực của tỉnh Hải Dương, trở thành 1 trong 2 đô thị thông minh của tỉnh và đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2030.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương lưu ý một trong những giải pháp quan trọng trong 5 năm tới thành phố Chí Linh cần quan tâm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đồng thời, Đảng bộ tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Đảng bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của đảng; làm tốt công tác cán bộ; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu quản lý và phát triển đô thị...

Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Chí Linh xác định 4 khâu đột phá gồm đẩy mạnh xây dựng hạ tầng đô thị đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị loại I; nâng cao chất lượng quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch của tỉnh.

[Đại hội Đảng XIII: Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở]

Chí Linh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng hoạt động của chính quyền đô thị; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố.

Đại hội cũng đề ra 18 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới, như đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng 10%/năm so với kế hoạch tỉnh giao; trở thành đô thị loại II trước năm 2030; hàng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 90% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc đạt vững mạnh, xuất sắc…

Để thực hiện được những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố Chí Linh xác định, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ chú trọng đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đảng bộ xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; tập trung kiểm tra việc thực hiện Điều lệ đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nghị quyết, thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của cấp ủy, các đề án thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố và những nội dung được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Đảng bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cấp ủy viên, người đứng đầu. Đảng bộ đề cao tự kiểm tra và tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định, quy trình; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ.”

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Chí Linh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo nghiêm minh, chính xác, kịp thời. Các nội dung kiểm tra, giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng đều tăng về số lượng so với nhiệm kỳ trước.

Cấp ủy thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát của Thành ủy và Ủy ban kiểm tra Thành ủy đề ra.

Tính đến tháng 6/2020, cấp ủy các cấp kiểm tra 444 tổ chức đảng và 218 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 334 tổ chức đảng, 17 đảng viên.

Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp đã giám sát 537 tổ chức đảng cấp dưới và 514 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở giám sát 244 tổ chức Đảng và 174 đảng viên. Qua giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, giúp tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức và khắc phục khuyết điểm kịp thời.

Kết quả, qua kiểm tra Đảng bộ thành phố đã phát hiện và xử lý kỷ luật 3 tổ chức cơ sở đảng, 41 đảng viên. trong đó, khiển trách 2 tổ chức, 11 đảng viên; cảnh cáo 1 tổ chức, 5 đảng viên; cách chức 3 đảng viên và khai trừ đảng đối với 22 đảng viên.

Cùng với đổi mới, đẩy mạnh công tác kiểm tra, các cấp ủy tăng cường chỉ đạo công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Trong quá trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong thành phố đã làm tốt công tác tư tưởng, động viên tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra; coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ.

Công tác phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra cấp trên với Ủy ban kiểm tra cấp dưới và các cơ quan có liên quan được duy trì thường xuyên...

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Chí Linh đã đạt được những thành tựu quan trọng với nhiều dấu ấn nổi bật. Thành phố đã hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu Đại hội lần thứ XXII đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ, công việc, công trình có tính đột phá nổi bật ngoài mục tiêu cụ thể của đại hội.

Kinh tế của thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng cao, vượt kế hoạch đề ra và cao hơn mức bình quân chung của tỉnh Hải Dương. Hạ tầng xã hội đô thị được tập trung chỉnh trang đồng bộ theo hướng hiện đại. Cải cách hành chính chuyển biến rõ nét. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được tích cực, chỉ đạo.

Việc đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm từ 3,5% năm 2015 xuống còn 1,04% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 78 triệu đồng/người/năm, vượt 6 triệu đồng so với nghị quyết đại hội./.

Tin tức khác