Xây dựng Đảng bộ Bộ Nội vụ là hạt nhân chính trị của toàn cơ quan

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, thực hiện trách nhiệm nêu gương.
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 31/8, Đảng bộ Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An; đại diện một số bộ, ban, ngành.

Dự Đại hội có 197 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho gần 1.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội tại 7 Đảng bộ và 17 Chi bộ trực thuộc.

Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng Điều lệ, nguyên tắc, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên.

Phương án nhân sự Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, tiến hành đúng quy định của Đảng về công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới.

Những đảng viên ưu tú, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín sau 5 bước tiến hành đã được Ban cán sự Đảng bộ xem xét và thống nhất; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã thẩm tra, phê duyệt để giới thiệu ra Đại hội.

Với chủ đề "Đoàn kết-Kỷ cương-Dân chủ-Trách nhiệm-Hiệu quả," Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ vững kỷ cương, để xây dựng Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, sớm xây dựng, ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy bước đầu đã được phát huy, tính chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được đề cao.

Phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Xay dung Dang bo Bo Noi vu la hat nhan chinh tri cua toan co quan hinh anh 1Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay cơ bản đều hoàn thành và đạt mức đề ra.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương được toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao.

Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ.

Hầu hết cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng được đẩy mạnh và có chuyển biến.

[Nhìn lại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở: Một số vấn đề đặt ra]

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức Đảng và 8 đảng viên, trong đó có 2 cấp ủy viên các cấp. Trong toàn Đảng bộ có 15 đảng viên bị đơn tố cáo, phản ánh phải giải quyết.

Việc thi hành kỷ luật đảng được thực hiện cơ bản đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và được thực hiện quyết liệt, khách quan, công bằng, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên; trong đó, khiển trách 1 cấp ủy viên, xóa tên 2 đảng viên (bỏ sinh hoạt Đảng), khiển trách 17, cảnh cáo 1, cho rút khỏi danh sách 1 đảng viên (đi định cư ở nước ngoài); đình chỉ sinh hoạt Đảng 1 đảng viên để Cơ quan điều tra xem xét vi phạm theo quy định Luật Giao thông đường bộ; thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng, bằng hình thức khiển trách.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Nội vụ phấn đấu 100% đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đảng viên theo Điều lệ Đảng, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, không vi phạm pháp luật và quy định của Đảng; kết nạp 200 đảng viên mới.

Xay dung Dang bo Bo Noi vu la hat nhan chinh tri cua toan co quan hinh anh 2Các đại biểu biểu quyết thông qua nhân sự tham gia Ban Chấp hành. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hàng năm, có 15% tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng viên được xếp loại công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trở lên.

Đánh giá những kết quả đạt được của Bộ Nội vụ thời gian qua có sự đóng góp tích cực của các đảng viên, đặc biệt là công tác lãnh đạo, định hướng hoạt động của Đảng ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ đã hoàn thành khối lượng công việc lớn và nhiều việc khó, đã giải quyết cơ bản xong các đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Nêu rõ những nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới tiếp tục quán triệt triển khai quyết liệt các giải pháp để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, những chính sách, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ của Bộ; tăng cường công tác học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng, quy định về tổ chức, sinh hoạt Đảng ở các cấp.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự Đảng bộ để thống nhất trong lãnh đạo, điều hành những vấn đề đã được Ban cán sự Đảng bộ, Đảng ủy Bộ quyết định...

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ tới và toàn thể đảng viên tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành Nội vụ trong những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An lưu ý, Đảng ủy Bộ Nội vụ tập trung quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về việc xây dựng Nhà nước pháp quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa; trong đó, cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, nâng cao vai trò cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng trong mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị; hoàn thiện hệ thống thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức Nhà nước...

Đảng bộ Bộ Nội vụ xây dựng tổ chức Đảng thực sự là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân chính trị, chỗ dựa vững chắc của toàn cơ quan, đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

Muốn vậy, Đảng bộ cần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong mỗi cán bộ, đảng viên, luôn tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên định lập trường, giữ vững nguyên tắc thực thi nhiệm vụ của mình.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 27 người.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

Tin tức khác