Xây dựng Đảng: Ninh Thuận đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tỉnh ủy Ninh Thuận chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Xay dung Dang: Ninh Thuan dua Nghi quyet cua Dang vao cuoc song hinh anh 1Quang cảnh Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Công Thử/TTXVN

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Thanh tại hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021, do Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức sáng 25/2.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, năm 2021 là năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2020-2025; năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026… Do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy đảng trong tỉnh là hết sức quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Thanh cho biết, ngoài nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, Tỉnh ủy Ninh Thuận còn chú trọng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện có kết quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, Tỉnh ủy Ninh Thuận chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ…

[Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, đưa đất nước phát triển]

Tỉnh ủy Ninh Thuận cũng tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống các biểu hiện bè phái, “lợi ích nhóm;” tiếp tục làm tốt công tác đánh giá cán bộ, hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời, đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân… để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận yêu cầu các cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương tiến hành phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và củng cố tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương sau đại hội; ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa… để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống thực chất.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được tại Ninh Thuận vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, đó là một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa thể hiện hết trách nhiệm của mình trong thực hiện nguyên tắc, Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng.

Một số đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật, có trường hợp bị xử lý hình sự, có trường hợp xin ra khỏi Đảng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm chưa được chú trọng, thiếu nhạy bén trong việc xác định dấu hiệu vi phạm, chưa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32-Điều lệ Đảng.

Việc kết nạp đảng viên mới chưa được một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng quan tâm, dẫn đến chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2020, toàn tỉnh chỉ kết nạp được 757 đảng viên, chỉ đạt hơn 91% chỉ tiêu.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021, các cấp ủy đảng trong tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn tới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tặng Cờ, Bằng khen cho các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên./.

Tin tức khác