Xây dựng đội ngũ cán bộ TP.HCM có năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội của Thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế yếu kém...
Xay dung doi ngu can bo TP.HCM co nang luc, uy tin, ngang tam nhiem vu hinh anh 1Quang cảnh hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp. Phát huy mạnh mẽ tính nêu gương, trước hết là nói và làm bằng chương trình hành động cụ thể như một cam kết chính trị của mỗi cán bộ trước Đảng bộ và nhân dân."

Đây là một trong những nội dung trọng tâm do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên kết luận tại Phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3, khóa XI, chiều 30/12. 

Nhấn mạnh năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong tình hình mới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, Thành phố tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép.”

Do đó, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đã được giao, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận năm 2021, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn chủ đề năm 2021 của thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư”; triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; thực hiện thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp; khẩn trương triển khai Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Khai mạc hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 khóa XI]

“Cùng với đó, tiếp tục kiên trì thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng, trong đó, chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên,” người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh. 

Hội nghị thống nhất kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020 và những giải pháp năm 2021 trên các lĩnh vực, ổn định tư tưởng chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất đồng bộ và đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng bộ.

Các nhiệm vụ tập trung tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo; quản lý, đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị đến cơ sở; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. 

Về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Hội nghị thống nhất báo cáo nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2060, khắc phục những nhược điểm quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vì vậy, trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lập hai bản quy hoạch này. 

Ông Nguyễn Văn Nên mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội của Thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế yếu kém, tồn tại; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, "góp phần đưa thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, cùng cả nước"; đồng thời thực hiện thắng lợi chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước "năm 2021 sẽ tốt hơn năm 2020."./.

Tin tức khác