Xem xét, quyết định công tác nhân sự Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

Sáng 30/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao; chiều Quốc hội họp riêng xem xét về công tác nhân sự.
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với 429/449 phiếu tán thành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 30/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá rằng các báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng, cơ bản phản ánh đầy đủ, toàn diện kết quả các mặt công tác của ngành kiểm sát và tòa án trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiều ý kiến đánh giá, trước yêu cầu cải cách tư pháp, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, nhất là các luật, bộ luật mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân đã nỗ lực, cố gắng đề ra nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nhiệm kỳ qua, công tác xét xử, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm bảo vệ quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Các đại biểu tán thành với nhiều giải pháp kiến nghị được nêu trong các báo cáo; đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, trong đó có việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành trong nhiệm kỳ tới; thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình cải cách tư pháp để xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, pháp quyền, nghiêm minh...

[Miễn nhiệm Chủ tịch QH khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia]

Trong thời gian còn lại của phiên họp sáng Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Trong phiên họp chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) với đa số phiếu tán thành.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội họp riêng xem xét về công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với 429/449 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 89,38%.

Trong thời gian còn lại của phiên họp chiều Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này./.

Tin tức khác