Bảo vệ Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ ưu tiên của Cục An ninh đối ngoại

Sau phát biểu tham luận ngày 27/1 của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại Đại hội XIII của Đảng, bên lề Đại hội, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Dương Hà - Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an) về công tác bảo vệ an ninh phục vụ Đại hội XIII của Đảng cũng như nhiệm vụ của an ninh đối ngoại.
Bao ve Dai hoi XIII cua Dang la nhiem vu uu tien cua Cuc An ninh doi ngoai hinh anh 1Thiếu tướng Dương Hà - Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an) trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có đề cập nội dung xây dựng lực lượng vũ trang, trong đó có Công an nhân dân, Quân đội nhân dân tinh nhuệ, hiện đại, đồng chí có nhận định gì về quan điểm này?

Đại hội Đảng lần thứ XIII là sự kiện chính trị hết sức quan trọng của đất nước; quyết định những vấn đề vận mệnh của quốc gia, dân tộc; xác định đường lối đổi mới trong cả nhiệm kỳ, rất quan trọng. 

Trước khi Đại hội XIII của Đảng diễn ra, lực lượng Công an nhân dân đã tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội từ sớm. Xác định nhiệm vụ, tầm quan trọng của sự kiện này, lực lượng Công an nhân dân đã làm hết sức mình, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ lợi ích của đất nước, qua đó góp phần vào việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong các nhiệm vụ cụ thể mà lực lượng Công an nhân dân đã, đang và sẽ thực hiện, lực lượng an ninh đối ngoại đã triển khai tất cả những công việc cần thiết để phục vụ Đại hội XIII của Đảng thành công, thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng đã đề ra. Một trong những nhiệm vụ đó mà chúng tôi đang triển khai, đó là thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, góp phần làm cho đất nước ngày càng ổn định, phòng ngừa và phát hiện, đấu tranh làm thất bại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đảm bảo nền hòa bình, ổn định, vững chắc Tổ quốc, làm nền tảng cho đất nước phát triển.

Nội dung của Văn kiện Đại hội lần này tiếp tục đặt ra nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang nói chung, Công an nhân dân nói riêng với những quan điểm chỉ đạo rất rõ. Trong đó xác định xây dựng lực lượng công an nhân dân, lực lượng quân đội nhân dân tiến lên chính quy, từng bước hiện đại; có những quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2030. Đây là chỉ đạo rất quan trọng của Đảng, mà lực lượng Công an nhân dân đang ra sức làm hết mình như phát biểu của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã phát biểu tham luận tại Đại hội.

Công an nhân dân tiếp tục ra sức xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng trong giai đoạn tiếp theo.

Là thành viên của Tiểu ban An ninh trật tự bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, xin đồng chí cho biết thời gian qua Cục An ninh đối ngoại đã đóng góp gì để bảo vệ Đại hội?

Nhiệm vụ bảo vệ thành công Đại hội XIII của Đảng được chúng tôi xác định là nhiệm vụ trọng tâm, của lực lượng An ninh đối ngoại toàn quốc và các lực lượng an ninh. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp công tác cần thiết từ sớm, từ xa; đảm bảo tính chủ động trong công tác đảm bảo an ninh.  

Trước khi Đại hội diễn ra, chúng tôi đã triển khai công tác với nhiều phương án giải quyết, tập trung theo dõi các hướng có nguy cơ mà các thế lực thù địch có thể gây ra. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chúng tôi đã triển khai các biện pháp phù hợp, đảm bảo. Rất đáng mừng là đến giờ phút này, chưa để xảy ra bất cứ điều gì, sơ suất gì làm ảnh hưởng đến Đại hội Đảng.

Như tôi đã đề cập, Đại hội XIII của Đảng sẽ mở ra một chặng đường mới cho đất nước, dân tộc phát triển ở tầm cao mới; trong đó có sự phát triển của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Đây là điều rất đáng phấn khởi.

Chúng tôi quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định.

Đồng chí có kỳ vọng gì về đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ mới sẽ được bầu tại Đại hội XIII của Đảng?

Tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ lựa chọn được những người ưu tú nhất, đủ đức, đủ tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương để lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. 

 Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tham luận của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại Đại hội XIII của Đảng có chủ đề “Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an nhân dân đã chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân triển khai toàn diện các mặt công tác, quyết liệt đổi mới, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đạt những kết quả, thành tựu quan trọng, tạo dấu ấn nổi bật. Trong đó, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng có tính chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng Công an nhân dân đã chủ động, thường xuyên nắm chắc và dự báo sát, đúng tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, quan điểm có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, tạo môi trường hòa bình, ổn định, để phát triển kinh tế-xã hội mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước.

Tin tức khác

Người dân bày tỏ niềm tin, sự phấn khởi với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, các tầng lớp nhân dân bày tỏ niềm hứng khởi với những thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII và tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng sẽ đưa đất nước phát triển sánh vai cường quốc năm châu, xây dựng đất nước trong đó người dân là trung tâm của sự phát triển.