Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Vận hội mới của đất nước

Sau 8 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những vận hội mới, thời cơ mới của đất nước.

Sau khi Đại hội bế mạc, phóng viên báo Tin tức (TTXVN) đã ghi lại những cảm xúc, ý kiến tâm huyết của các đại biểu về dự Đại hội đưa ra những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

Trien khai Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang: Van hoi moi cua dat nuoc hinh anh 1ồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh trả lời báo chí bên lề Đại hội.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn nhất quán quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng - phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực, nền tảng tinh thần xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng là bài học sâu sắc.

“Sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với trách nhiệm là người đứng đầu, tôi sẽ đề xuất và cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm”, đồng chí Hoàng Trung Dũng khẳng định.

Sau Đại hội, các cấp ủy Đảng ở địa phương sẽ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của Nghị quyết. Gắn chặt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.  

Tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp, để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, ý chí khát vọng của người Hà Tĩnh, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu sớm xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành tỉnh khá của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trien khai Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang: Van hoi moi cua dat nuoc hinh anh 2Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh, Phùng Đức Chiến trả lời phỏng vấn của báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Nhìn lại Đại hội, các đại biểu đều có cảm nhận ấn tượng và khẳng định đây là một kỳ Đại hội được chuẩn bị hết sức công phu và chặt chẽ, ghi dấu ấn về sự phát triển của đất nước, mở ra một giai đoạn phát triển mới, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân.  

Đại biểu Phùng Đức Chiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh tin tưởng sau Đại hội XIII của Đảng công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin trong nhân dân.

“Công tác phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ qua đã được Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện quyết liệt và có hiệu quả. Tôi tin rằng trong nhiệm kỳ tới, công cuộc phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được thực hiện với quyết tâm cao, nối tiếp kết quả theo tinh thần mà Đại hội XII đã thực hiện”, đại biểu Phùng Đức Chiến tin tưởng.

Ấn tượng về một Đại hội thành công, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định: Với tâm huyết và trí tuệ, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ đoàn kết, thống nhất cao cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển và sẽ sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng.  

Trien khai Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang: Van hoi moi cua dat nuoc hinh anh 3Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (thứ 6 từ phải qua trái) cùng đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai trao đổi bên lề Đại hội XIII của Đảng.

“Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Dựa vào thực tế của địa phương, chúng tôi sẽ xây dựng các chương trình hành động để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống và cùng với nhân dân cả nước cả nước phát triển theo định hướng mà Nghị quyết đã xác định, đó là đến năm 2025 sẽ xây dựng nước ta có thu nhập trung bình, từ đó có thể phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại”, đồng chí Hồ Văn Niên khẳng định.  

Với tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các đồng chí đại biểu về dự Đại hội đã bày tỏ quyết tâm và xây dựng kế hoạch cụ thể chương trình hành động, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tin tức khác

Người dân bày tỏ niềm tin, sự phấn khởi với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, các tầng lớp nhân dân bày tỏ niềm hứng khởi với những thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII và tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng sẽ đưa đất nước phát triển sánh vai cường quốc năm châu, xây dựng đất nước trong đó người dân là trung tâm của sự phát triển.