Cán bộ, đảng viên phải là người gần dân, sát dân để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bên lề Đại hội Đảng XIII, phóng viên báo Tin tức (TTXVN) đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La về công tác cán bộ nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII.
Can bo, dang vien phai la nguoi gan dan, sat dan de trien khai Nghi quyet Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 1Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La trả lời phỏng vấn bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Thưa đồng chí, nói về công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần đã đề cập, đó là: Làm cán bộ phải là những người gần dân, sát dân, lo cho dân để cùng nhau xây dựng một đất nước giàu đẹp, văn minh. Quan điểm của đồng chí về vấn đề này như thế nào?

Đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập, tôi cho rằng, việc này đã được thể hiện trong các văn kiện của Đảng được trình trước Đại hội XIII. Đặc biệt trong các bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định điều này.  

Tôi nghĩ rằng, một trong những tiêu chuẩn của người cán bộ, đảng viên đó là phải gần dân, học dân, hiểu dân và lắng nghe ý kiến nhân dân. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, cán bộ, đảng viên phải đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đây cũng là một trong những nội dung được các văn kiện của Đại hội lần này đề cập.

Là người cán bộ và đặc biệt là cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi càng thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân là gốc của nước, nước lấy dân làm gốc”, càng phải thực hiện tốt phần việc của mình là vì dân. Công tác ở tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa với trên 84% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi càng phải gần dân hơn nữa, sát hơn nữa và hướng dẫn cho nhân dân để họ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất và góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Vậy để cụ thể hóa chủ trương đó, cấp ủy và chính quyền tỉnh Sơn La đã đề ra mục tiêu như thế nào để thực hiện việc này tốt nhất?

Hiện nay chúng tôi đang thực hiện chủ trương đó, và đã đề ra các chương trình, mục tiêu cụ thể.

Thứ nhất là tập trung thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện thành công chương trình này thì cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân, hiểu dân để làm sao có các mô hình, cách làm hay, sát thực với đồng bào, phù hợp với nhận thức của đồng bào để người dân dễ học, dễ làm theo.

Vấn đề thứ hai là với một tỉnh miền núi như Sơn La có đường biên giới dài 274 km giáp ranh với nước CHDCND Lào, trong việc gần dân, sát dân để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các hiệp định về phân giới, vai trò của đảng viên, của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là các lực lượng vũ trang là rất quan trọng. Làm sao vừa bảo vệ được chủ quyền, an ninh biên giới, vừa động viên đồng bào phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Hai việc này chúng tôi đang triển khai và làm rất hiệu quả.

Là đại biểu về dự Đại hội, đồng chí có kỳ vọng gì vào những người vừa được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII?

Tôi thấy rằng, những đồng chí vừa được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đều là những người đủ đức, đủ tài, có năng lực, có kinh nghiệm và có thể làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Tôi mong rằng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII sẽ tích cực, tâm huyết, trách nhiệm trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Những người được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII giới thiệu để bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII là những người có uy tín cao, được chuẩn bị rất đúng quy trình, kỹ lưỡng, chu đáo và đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân. Tôi tin rằng các đồng chí đều xứng đáng đảm trách được nhiệm vụ của mình.  

Xin cảm ơn đồng chí!

Tin tức khác

Người dân bày tỏ niềm tin, sự phấn khởi với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, các tầng lớp nhân dân bày tỏ niềm hứng khởi với những thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII và tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng sẽ đưa đất nước phát triển sánh vai cường quốc năm châu, xây dựng đất nước trong đó người dân là trung tâm của sự phát triển.