Cán bộ nữ tham gia cấp ủy ở 3 cấp tăng cả về số lượng lẫn chất lượng

Ở cấp cơ sở, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tăng 2%; cấp trên cơ sở tăng 2% và đối với các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, tỷ lệ nữ đạt 16% và tăng 3% so với nhiệm kỳ trước.
Can bo nu tham gia cap uy o 3 cap tang ca ve so luong lan chat luong hinh anh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN)

Trong phiên làm việc sáng 27/1, các đại biểu thảo luận, nêu rõ nhiệm vụ củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, thực hiện khát vọng phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên hành lang đại hội ngày 27/1, một số đại biểu nữ đã có những chia sẻ tâm huyết, mong muốn đóng góp vào thành công của Đại hội.

- Đại biểu Hà Thị Nga (đoàn Đại biểu Khối các cơ quan Trung ương): Một trong những thành công rất nổi bật của công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp thời gian vừa qua là cán bộ nữ tham gia cấp ủy cả 3 cấp đều tăng về số lượng và chất lượng. Đây là điều hết sức đáng vui mừng.

[Đại hội XIII: Phát huy lợi thế kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo]

Cụ thể ở cấp cơ sở, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 21% (tăng 2%) so với nhiệm kỳ trước. Đối với cấp trên cơ sở đạt 17% cũng tăng 2%. Đối với các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, tỷ lệ nữ đạt 16% và tăng 3% so với nhiệm kỳ trước.

Điều đáng vui mừng hơn nữa là có hơn 4.200 cán bộ nữ được lựa chọn, giới thiệu và bầu giữ chức vụ cán bộ chủ chốt trong Đảng và chính quyền ở cả 3 cấp này.

Có được kết quả như vậy, trước hết là nhờ sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thứ 2, đó là quyết tâm chính trị rất cao, tinh thần trách nhiệm và rất nghiêm túc của các cấp ủy Đảng trong việc tổ chức thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về công tác Tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Tiếp đến là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực, tự vươn lên, vượt qua những rào cản và định kiến về giới của đội ngũ cán bộ nữ trong cả nước để các chị có thể khẳng định được vị trí, vai trò cũng như năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể của mình trong tất cả các lĩnh vực.

Chúng tôi cũng rất kỳ vọng trong kỳ Đại hội XIII của Đảng, đại hội sẽ tiếp tục quan tâm và sáng suốt lựa chọn ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới để đủ các điều kiện cũng như đủ sức mạnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong thời gian sắp tới.

Đặc biệt, chúng tôi rất mong muốn các đại biểu sẽ quan tâm để tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hànhTrung ương khóa này tăng lên, theo đó cán bộ nữ sẽ tham gia tích cực trong việc thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống, góp phần trong việc thực hiện tốt các cam kết của chúng ta với quốc tế về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Trong văn kiện lần này có những nội dung được quan tâm và thể hiện rất rõ. Ví dụ như quan tâm đến thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, những vấn đề liên quan đến thực hiện an sinh, xã hội; trong đó có an sinh đối với đối tượng phụ nữ ở các lực lượng như: phụ nữ di cư, phụ nữ ở khu vực nông thôn, quan tâm đến nguồn cán bộ chất lượng cao để phục vụ cho phát triển đất nước thời gian tới.

Với Đại hội lần này, cơ hội và điều kiện đã được xác định rất rõ. Vấn đề là làm sao phụ nữ phải phát huy vai trò của mình, thông qua việc tham gia vào những vấn đề của đất nước trong việc đề xuất những chính sách, quan tâm đến những đối tượng phụ nữ nhất là ở các lĩnh vực đặc thù...

Can bo nu tham gia cap uy o 3 cap tang ca ve so luong lan chat luong hinh anh 2Đại biểu Hà Thị Nga, Đoàn Đại biểu Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

-Đại biểu Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư huyện ủy Mỹ Hào (Tỉnh Hưng Yên): Đối với tỉnh Hưng Yên sau 25 tái lập tỉnh đã thể hiện sự phát triển rất rõ rệt. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên rất rõ rệt.

Trong các chính sách đã xây dựng, đặc biệt chính sách an sinh xã hội đã giúp cho đời sống của nhân dân ngày càng khởi sắc và nâng lên, điều đó được minh chứng cho đường lối lãnh đạo của Đảng ta thực hiện qua 35 năm xây dựng và phát triển.

Là một đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi rất vui mừng khi tỷ lệ các đại biểu nữ tham dự đại hội ở các cấp nhất là đại hội XIII được tăng lên, điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ.

Với các đại biểu của Đại hội lần này, chúng tôi thấy chất lượng đại biểu nói chung và đại biểu nữ của chúng ta nói riêng được nâng lên, cụ thể số lượng đại biểu nữ được trẻ hóa, có trình độ đã tăng so với nhiều kỳ đại hội trước.

Về dự đại hội, chúng tôi cũng sẽ mang hết tâm huyết, trí tuệ của mình để đóng góp vào thành công của đại hội và bằng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn ra những đại biểu tiêu biểu nhất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Trung ương.

Trong văn kiện của đại hội đề cập rất nhiều đến sự phát triển của nữ giới, chúng tôi cho rằng việc quan tâm, chăm lo đến phụ nữ để phụ nữ tham gia trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, của chính quyền các cấp và quan tâm đến hoạt động của Liên Hiệp phụ nữ các cấp cũng như phong trào của Hội sẽ khiến cho phụ nữ chúng tôi phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng.

- Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy (Đoàn Thanh Hóa): Sự quan tâm, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân đều xuất phát từ nguyện vọng, mong muốn và giữ hạnh phúc ấm no của người dân là quyết sách quan trọng của Đảng và chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện, góp phần thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.

Tại đại hội lần này, tôi cũng mong muốn Đảng tiếp tục bàn và quyết định nhiều chính sách, chủ trương quan trọng, trong đó tiếp tục thực hiện tốt phương châm lấy dân làm gốc và tất cả vì ấm no, hạnh phục của người dân và lấy đó làm thước đo cho chất lượng, hiệu quả của mọi hoạt động tổ chức.

Cùng đó là tiếp tục quan tâm để tạo cơ chế giúp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo và tạo cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cùng với sức mạnh của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực cùng quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Can bo nu tham gia cap uy o 3 cap tang ca ve so luong lan chat luong hinh anh 3Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy, Đoàn Thanh Hóa. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

- Đại biểu Ngô Thị Kim Hoàn (đoàn Thái Bình): Những ngày nay cùng nhân dân cả nước, đoàn đại biểu Thái Bình hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với một niềm tin rất sâu sắc, kỳ vọng lớn lao vào sự thành công của đại hội.

Chúng tôi mong rằng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn và bầu ra được một Ban Chấp hành mới với những nhà lãnh đạo để dẫn dắt đất nước trong thời gian tới và sự kỳ vọng của người dân là các đại biểu đưa ra những quyết sách, chiến lược phù hợp phát triển đất nước trong giai đoạn này./.

Tin tức khác

Người dân bày tỏ niềm tin, sự phấn khởi với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, các tầng lớp nhân dân bày tỏ niềm hứng khởi với những thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII và tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng sẽ đưa đất nước phát triển sánh vai cường quốc năm châu, xây dựng đất nước trong đó người dân là trung tâm của sự phát triển.