Chuyên gia Việt Nam tại nước ngoài đánh giá cao kết quả Đại hội XIII

Phó Giáo sư Vũ Minh Khương đánh giá người dân Việt Nam đã ý thức rất rõ về khí thế trỗi dậy của dân tộc để đi đến phồn vinh, thịnh vượng, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Ngay sau khi Đại hội XIII bế mạc, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Minh Khương đã đánh giá cao kết quả hội nghị và những ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế-đối ngoại của Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Phó Giáo sư Vũ Minh Khương nhận định Việt Nam đang có những bước tiến rất ngoạn mục về hội nhập kinh tế. Theo ông Vũ Minh Khương, tại Việt Nam đã dấy lên một không khí cải cách mới, có thể tạm gọi là “Đổi mới 2”./.

Tin tức khác