Tổng Bí thư: Chống tham nhũng là công việc vô cùng khó khăn, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc đấu tranh tham nhũng vô cùng khó khăn, phức tạp, nếu không có bản lĩnh, dũng khí, tình cảm chân chính thì không làm được.

Tại buổi họp báo thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc đấu tranh tham nhũng vô cùng khó khăn, phức tạp, nếu không có bản lĩnh, dũng khí, tình cảm chân chính thì không làm được./.

Tin tức khác

[Video] Chuyên gia Cuba đề cao vai trò của Đại hội Đảng

Theo chuyên gia Cuba, tất cả các kỳ đại hội đã diễn ra của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang lại những đóng góp quý báu cho quá trình phát triển của dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội ở cấp độ quốc tế.