Đại biểu đồng tình với bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự tâm đắc, phấn khởi với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Bên lề Phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao đối với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày./.

Tin tức khác