Đại hội XIII thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông từ nhiều nơi trên thế giới.

Nhiều hãng thông tấn, cơ quan báo chí và truyền thông trên thế giới đã đưa tin đậm nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại thủ đô Hà Nội và nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng./.

Tin tức khác