Người dân cả nước phấn khởi trước kết quả Hội nghị Trung ương 14

Các cán bộ, Đảng viên cùng nhân dân trên cả nước đều tin tưởng rằng Hội nghị Trung ương 14 sẽ là cơ sở vững chắc để giúp Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra thành công tốt đẹp
 

Hội nghị Trung ương 14 là một trong những hội nghị cuối cùng của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản và kết quả quan trọng tại hội nghị Trung ương 14, cán bộ, Đảng viên và cùng nhân dân trên cả nước đều tin tưởng rằng đây sẽ là cơ sở vững chắc để giúp Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra thành công tốt đẹp./.

Tin tức khác