[Trực tiếp] Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Phiên bế mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng của Vnews.

 

Sáng 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Phiên bế mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng của Vnews, Thông tấn xã Việt Nam./.

Tin tức khác