[Video] Báo chí quốc tế đưa tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Nhiều nước đã đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba kéo dài năm năm, đồng thời đưa ra dự báo chính sách đối ngoại sắp tới.

Truyền thông nhiều nước đã đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba kéo dài năm năm, đồng thời đưa ra dự báo chính sách đối ngoại sắp tới của Việt Nam./.

Tin tức khác

[Video] Chuyên gia Cuba đề cao vai trò của Đại hội Đảng

Theo chuyên gia Cuba, tất cả các kỳ đại hội đã diễn ra của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mang lại những đóng góp quý báu cho quá trình phát triển của dân tộc cũng như chủ nghĩa xã hội ở cấp độ quốc tế.